Volgens Gerrit Krol is Dutroux geen zakenman maar een gevaarlijke psychopaat op wie het oorlogsrecht van toepassing is. In HP/De Tijd schreef hij een artikel waarin hij betoogde dat het normale recht niet meer geldt voor een gek als Dutroux en dat je zo iemand zou moeten liquideren.
De zaak-Dutroux lijkt een katalysator voor alle mogelijke sluimerende emoties. Krol lijkt de groep te vertegenwoordigen die meent dat de maatschappij een passend antwoord moet bedenken op individuen die gruwelijke misdrijven begaan uit pure gekte. We worden geteisterd door een groeiend aantal gewetenloze moordenaars en verkrachters die precies doen waar ze zin in hebben zonder dat wij in staat zijn ons tegen hun acties te verweren. Er zou sprake zijn van moreel verval, het sadisme neemt toe en psychopaten varen wel bij een verouderde rechtspraak, die nog gebaseerd is op de misvatting dat je misdadigers kunt bekeren of beheersen.
Dutroux lijkt de personificatie te zijn van de ultieme moderne misdadiger. Gewetenloos, grenzeloos, achteloos sadistisch en bij voorkeur gericht op de meest weerloze slachtoffers. De duivel in eigen persoon. Een kindermoordenaar die eerst geld aan ze verdient om ze vervolgens uit te hongeren. ‘Als de slachtoffers’, schrijft Krol, ‘in hun machteloos verdriet zouden willen dat hij op de Grote Markt in Brussel gevierendeeld wordt, zou ik hen daarin bijvallen; ik zou er niets op tegen hebben. Ik zou niet speciaal komen kijken, maar ik zal ook niet zeggen dat ik daar te beschaafd voor ben. Per slot van rekening kijken wij in ons soort landen wel naar ergere dingen zonder in te grijpen’.
Gerrit Krol staat erom bekend dat hij een voorstander is van de doodsstraf, dus in die zin is zijn reactie niet zo vreemd. Maar ‘vierendelen’, ‘liquideren’? Slaat de schrijver hier niet een tikje door? Had hij niet beter even kunnen wachten met het schrijven van dit nogal hitserige stukje?
Bij mijn weten heeft niemand op Krol gereageerd. Het is alsof ‘Pleidooi voor het oorlogsrecht’ hem bij voorbaat vergeven is. Dutroux lijkt als misdadiger buiten elke categorie te vallen en elke extreme reactie is geoorloofd. (Dutroux’ advocaat heeft inmiddels te kennen gegeven niet voor hem op te willen treden, omdat hij zelf een dochter heeft in de leeftijd van de slachtoffers, maar dat lijkt me onzin. Ongetwijfeld heeft hij weleens eerder bijvoorbeeld kinderverkrachters verdedigd. Dutroux zelf bijvoorbeeld. Een andere advocaat heeft zich in de tussentijd nog niet aangediend.)
Maar is Dutroux een zakenman zoals Walter van den Broeck in de Volkskrant beweert? Me neus. Ongetwijfeld zal het financiële gewin een rol hebben gespeeld in de motieven van de Belgische moordenaar, maar de omstandigheden waaronder hij opereerde en de oplossingen waarvoor hij koos, duiden toch niet direct op een gewiekste koopmansgeest, lijkt mij.
Natuurlijk is Dutroux een psychopaat. Krol heeft waarschijnlijk gelijk als hij uitgaat van de onbeheersbaarheid van sommige misdadigers, en de zaak-Dutroux lijkt weer eens te wijzen op een buitengewoon lastig maatschappelijk dilemma. Hoeveel psychopaten zijn er precies? Zijn ze onbehandelbaar? En zo ja, wat doe je dan met ze? De misdaden begaan door Dutroux lijken het verstand te boven te gaan. Ze zijn voor de gemiddelde geest niet te bevatten. De ene helft van de mensheid is geneigd het principie ‘oog om oog, tand om tand’ te verdedigen - laat de man maarverhongeren, zodat hij zelf eens weet wat het is - en de rest hoopt Dutroux’ beweegredenen te bevatten door ze tot begrijpelijke proporties terug te brengen.
Wilde Dutroux stomweg miljonair worden of is het een onverbeterlijke sadist?
Wie weet wilde hij alleen maar wereldberoemd worden.