Beste Adriaan, AFTH, Cees, Connie, Frans, Harry, Hella, Renate en Thomas,

Net als vorig jaar geef ik ook dit jaar in het Tuliphotel in Noordwijk een masterclass Schrijven voor gevorderden. Jullie kunnen je weer opgeven via bijgevoegd formulier, het is helaas niet mogelijk dezelfde prijs in rekening te brengen, drie dagdelen kosten nu ƒ6000,-, maar deze keer is wel een afscheidsdiner inbegrepen. Voor Adriaan, Cees en Renate treedt de kortingsregeling in werking omdat ze zich nu voor de derde achtereenvolgende keer mogen inschrijven. Ik besteed deze masterclass aan de onderwerpen «landschappen en karakters» en «spanning en verveling». Het is niet de bedoeling dat jullie me al van tevoren manuscripten sturen, het lezen daarvan kost me te veel tijd, bovendien heb ik gemerkt dat jullie dan te weinig op elkaar reageren en alleen wachten op mijn commentaar op jullie werk. Dit komt het groepswerk niet ten goede. Sommigen van jullie klaagden op het evaluatieformulier van vorig jaar over een ongelijke verdeling van mijn aandacht. Zo zou ik aan Connie en Cees te veel tijd hebben besteed; ik wijs erop dat dit niet mijn schuld was, ze hebben nu eenmaal meer moeite met dialogen dan anderen. Mijn methode gaat uit van dezelfde hoeveelheid tijd voor iedereen, het is niet nodig een stopwatch mee te nemen zoals een van jullie op het evaluatieformulier schreef. Zulk soort opmerkingen zijn niet erg sfeerbevorderend.

Via via hoorde ik dat sommigen van jullie meewerken aan schrijfcursussen in Nederland of daarbuiten. Hella en Harry verzorgen bij L’Ecole de l’Ecriture een driedaagse cursus in Parijs, AFTH’s naam kwam ik tegen bij de lijst van medewerkers van een nieuw opgezette schrijversopleiding via internet, Frans en Thomas reizen in de zomer Franse campings af met schrijftips voor Nederlandse kampeerders, Renate heeft zich blijkbaar op het braderiecircuit gestort en Cees is in Berlijn sinds kort directeur van een schrijfopleiding voor academisch gevorderden. Ik heb mijn twijfels over dit soort activiteiten: zelf schieten jullie op allerlei fronten te kort, vorig jaar kwam dat in Noordwijk zoals gewoonlijk weer schrijnend aan het daglicht. En dan toch cursussen verzorgen? Toe maar. De praktijk bewijst dat aspirant-schrijvers het liefste les hebben van vakbekwame schrijvers die niet over een dag ijs gaan.

Ik kan deze activiteiten uiteraard niet verbieden, wel wijs ik erop dat jullie geen gebruik mogen maken van materiaal dat ik bij mijn masterclass in Noordwijk gebruik. Ik zag dat Cees mijn syllabus van vorig jaar in het Duits heeft vertaald en nu onder eigen naam in Berlijn presenteert. Harry en Hella maken gebruik van slechte Franse vertalingen van mijn schema’s. Frans en Thomas hebben niet eens de moeite genomen mijn hand-outs opnieuw uit te typen, zij menen zich te kunnen permitteren mijn logo met een viltstift door te halen en hun eigen namen eronder te zetten. Er berust copyright op alle syllabi en schema’s die ik gebruik, ook is het niet toegestaan bandopnames van mijn lessen te maken en die onder eigen naam op de markt te brengen.

Ik hoop jullie uiteraard in goede gezondheid in Noordwijk te mogen begroeten, met hartelijke groet.

Tijdschrift Schrijven, Amsterdam 2000, 78 Blz., ƒ9,95