Edzard Mik (1960) is auteur van onder meer de romans Mont Blanc en Goede Tijden. Behalve romans schreef Mik korte verhalen, libretto’s en scenario’s voor korte films. Essays over beeldende kunst, theater, architectuur en literatuur publiceerde hij in De Gids, NRC Handelsblad, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Van 2005 tot en met 2011 was hij redactielid vanDe Gids. Mik is tevens jurylid van de P.C. Hooft-prijs 2016.

De Gids, opgericht in 1837 door E.J. Potgieter, is met voorsprong het meest gelezen literaire tijdschrift in het Nederlandse taalgebied, met een oplage van 20.000 exemplaren per editie. Aan De Gids zijn de afgelopen 178 jaar veel belangrijke auteurs verbonden geweest, waaronder op dit moment onder meer schrijver Adriaan van Dis, dichter Piet Gerbrandy en jong talent als Niña Wijers. Bekende auteurs die in het verleden in de redactie zaten, zijn onder meer de “Tachtigers”, onder wie Willem Kloos en Frederik van Eeden, Hendrik Marsman en Harry Mulisch. Nescio debuteerde in 1911 in De Gids met De Uitvreter.

De Gids verschijnt zes keer per jaar. Daarnaast is er de website www.de-gids.nl, een nieuwsbrief en organiseert de redactie van De Gids literaire bijeenkomsten. Een abonnement kost 40 euro. Uitgever van De Gids is sinds 2012 de onafhankelijke uitgeverij De Groene Amsterdammer.

Mik volgt Annet Mooij op, die vanaf 2012 hoofdredacteur was. Mooij wijdt zich aan een nieuw boek.

Voor meer informatie neem contact op met het redactiesecretariaat van De Gids via redactie@de-gids.nl.