H.A.J. van Schie van het Algemeen Rijksarchief bevestigt het ook. Van Schie: ‘In november ben ik voor de commissie-Kordes naar Berlijn gegaan. Daar heb ik archieven aangetroffen die zijn aangelegd in het kader van de Wiedergutmachung.’ Het blijkt te gaan om de Duitse administratie van de toekenning van claims betreffende geroofde effecten (W-claims) en bij de Liro-roofbank ingeleverde goederen (L-claims). Volgens professor I. Lipschits is dat een zeer belangrijke vondst. Lipschits: ‘Van het totaal aantal claims heeft het - Nederlandse - Cadsu (Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-Uitkeringen) 48 procent niet ingediend en afgedaan als hopeloos. Van de overige 52 procent werd de helft afgewezen. Uiteindelijk is dus maar 25 procent toegekend en voor de behandeling daarvan vroeg de Cadsu het exhorbitante bedrag van vijftien procent aan onkosten. Het Nederlandse archief is vernietigd, maar nu kan ik eindelijk nagaan hoe elke individuele claim is behandeld.’ Als hij het archief mag inzien. Want het blijft in Berlijn. Van Schie: ‘We hebben de Duitse overheid formeel onze belangstelling getoond. Het ministerie van Financiën gaat afspraken maken met Duitsland en met het Centraal Joods Meldpunt Oorlogsclaims hoe de informatieverstrekking moet lopen.’