Het verschil met vroeger is dat de dag- en weekbladen in dit soort affaires geen enkele schroom meer kennen. Lees de Volkskrant (ex-r.k.) over het seminarium Rolduc, zo te zien een vergeestelijkte knapensauna waarin de aankomende patertjes worden uitgenodigd op de knie van hun vaderlijke vrienden te gaan zitten, die zij, tussen het knuffelen door, geacht worden met ‘moeder’ aan te spreken. Lees Trouw (pr.-chr.) over de Noorse Broeders, een van die religieuze sektes waarin tussen het bidden achteloos de jongensbilletjes worden beroerd. De Noorse Broeders zijn inmiddels in diskrediet gebracht door de godsdienstleraar X. (ex-dominee, elf kinderen), die in de loop der jaren tientallen keren zijn zegenende handen heeft uitgestoken naar de knaapjes die aan zijn zorg waren toevertrouwd. ‘Zij liepen in strakke, hooggesloten broeken met riempjes, waarin hun geslachtsdelen goed zichtbaar waren, als hondjes achter de leraar aan.’
‘Een gevaarlijk gekkenhuis’, noteerde Trouw uit de mond van een expert, een gekkenhuis waarin dit soort zedendelicten ondertussen in discrete ‘gebedsbijeenkomsten’ worden gecorrigeerd, waarschijnlijk omdat deze praktijken in dit milieu meer regel dan uitzondering zijn. Iedere sociale groep heeft nu eenmaal zijn speciale code waarbij zwijgzaamheid en zelfbescherming de hoogste prioriteit genieten.
Vergelijk het met de dames en heren van het hoofdstedelijke gerechtshof. Is daar ooit intern actie ondernomen tegen het ongelooflijke feit dat (zie De Groene van vorige week) niet minder dan 46 van de 59 vaste leden een nevenfunctie vervullen? Het schandaal wordt gepersonifieerd in plaatsvervangend raadsheer G., die tevens advocaat, commissaris bij een bank en een verzekeringsmaatschappij en lid van de Eerste Kamer blijkt te zijn. Namens het CDA, vanzelfsprekend, want het ritselen en foezelen, in sexualibis en in politicis, lijkt een christelijke specialiteit te zijn.
Het kan niet. Men kan niet tegelijk advocaat en rechter zijn. Men kan niet tegelijkertijd rechter zijn en optreden als advocaat van de voornoemde Noorse Broeders. Ook het laatste is helaas het geval, blijkt uit het voornoemde Trouw, de krant die zaterdag liet weten onder druk te staan van de Zwolse rechter F., lid en juridisch adviseur van de Noorse Broeders. Hij heeft het dagblad met juridische stappen gedreigd. Maar dat hoort die meneer F. helemaal niet te doen. Zijn taak is het berechten van tasjesdieven; voor de rest hoort hij zich niet met de samenleving te bemoeien, laat staan met een sector van de samenleving waar hij zelf zo nauw bij betrokken is. Het lijkt allemaal bedenkelijk veel op het geval van zijn collega in Almelo die een paar jaar geleden een salomonsoordeel mocht uitspreken over een bouwbedrijf waarbij hij nota bene zelf commissaris was. Ja, een rechter is ook burger, met zijn eigen burgerlijke belangen, liet magistraat F. aan het christelijke dagblad weten. ‘Maar ik hoop, nu u weet dat ik rechter ben, dat mijn brief extra serieus wordt bekeken.’
Er staat wat er staat. Mevrouw Sorgdrager, mag ik even uw aandacht? Bent u ook niet van mening dat deze meneer met onmiddellijke ingang aan de dijk moet worden gezet?