Burgemeester Job Cohen van Amsterdam is dringend toe aan een aanvullende kadercursus crisismanagement op de openbare weg. Dat mag de eerste conclusie zijn van de gebeurtenissen in Amsterdam van zaterdag tijdens de redelijk massaal bezochte protestmars tegen het Palestijnen-beleid van de regering-Sharon in Israël. Had men verwacht en gehoopt dat de debuterende burgervader iets zou hebben opgestoken van de politioneel gierend uit de klauwen gelopen Koninginnedagviering van vorig jaar, toen een in het nauw gebrachte massa Oranjeklanten ter hoogte van het Centraal Station met traangas en knuppel bijna het IJ in werd gedreven, ook afgelopen zaterdag ging het qua crowd control weer helemaal mis.

De van tevoren al met enige bestuurlijke zorg gepaard gaande demonstratie verliep aanvankelijk zonder problemen als een soort multiculturele parade. Vooral de allochtone segmenten van de samenleving zagen hier kennelijk een geschikt dagje uit voor de gehele familie in, zodat de demonstratie ondanks het loden gewicht van de gebeurtenissen in Israël zowaar een feestelijk tintje dreigde te krijgen. Maar het eind van het liedje was toch weer dat de politie zich op onbehouwen wijze een weg knuppelde door diezelfde massa vrouwen en kinderen — dit alles ter bestrijding van het gedrag van een klein groepje jeugdige heethoofden, die zich onder meer vergrepen aan de Israëlische vlag en hotel Krasnapolsky.

Ter redactie van De Groene Amsterdammer arriveerden de afgelopen dagen tal van verontwaardigde reacties van mensen die aan de demonstratie hadden deelgenomen en geschokt waren door het hardvochtige politieoptreden. «Ik constateer dat de ordehand havers de wanorde aan het eind van de demonstratie hebben geprovoceerd, dat zij de demonstranten in gevaar hebben gebracht, algemeen en grootschalig repressief hebben opgetreden daar waar hooguit selectief corrigerend zou hebben moeten worden gehandeld», aldus een van de klagers, volgens wie de escalatie begon toen de politie — overigens op uitdrukkelijk voorschrift van de burgemeester — overging tot het in beslag nemen van spandoeken en posters waarop werd gesuggereerd dat premier Sharon zich schuldig maakt aan fascistische methodieken. Lang niet iedereen kan begrip opbrengen voor deze handelswijze. «Bestaat hier op dat punt geen vrijheid van meningsuiting?» schrijft een deelnemer.

Dat laatste roept inderdaad vragen op. Bij politieke demonstraties uit het verleden — bijvoorbeeld tegen de neutronenbom — smeet men uiteindelijk ook al kwistig met nazi-symbolen en ging er ook wel eens een vlag in brand zonder dat dat meteen leidde tot algehele mobilisatie van de politie. Nu wekt het stadsbestuur toch weer de schijn met twee maten te meten, en dat is precies het laatste signaal dat zou moeten worden afgegeven.