Dominee Paisley, een der protestantse voormannen, verketterde de regering in Londen. Die had moord op haar geweten. Men had de IRA, het republikeinse leger, de wapens laten houden. David Trimble, gematigde protestant, bewindsman, had een oplossing: een verklaring dat Ulster eeuwig Brits zou blijven. Dan zou elke republikeinse gewapende strijd zinloos worden. Gerry Adams, katholiek leider, kende dé oorzaak van de tragedie: tweeslachtigheid in het beleid.
Al deze ‘verklaringen’ van de oorzaak van de bom waren, voor ieder weldenkend mens zichtbaar, gespeend van elk realisme. Vaker en vaker wordt de waarheid op haar kop gezet in dienst van politieke dogma’s. In Noord-Ierland, in de Verenigde Staten, in Nederland.