Een gratis euro-schoolreisje

‘Doordat mijn tram tijdens de Eurotop niet rijdt, moet ik een paar dagen extra vroeg op. Hoe denkt de gemeente die gemiste slaap te vergoeden?’ Het is zweten voor de gemeente Amsterdam tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de praktische gevolgen van de Eurotop van 16 en 17 juni. Want terwijl de gemeente zich verkneukelt over de free publicity die de top zal genereren, moeten haar inwoners zich voorbereiden op het feit dat ze straks grote stukken stad alleen nog te voet kunnen bereiken en dat er overal politiecontrole is. Amsterdam had de Top liever in de minder centraal gelegen Rai gehad, maar premier Kok wilde de Top per se bij zijn vriend Duisenberg houden. De gemeente vindt dat het kabinet nu ook maar moet opdraaien voor schadeclaims van gedupeerden, want bij de zes miljoen gulden die ze heeft uitgetrokken voor de Top, ging ze uit van huisvesting in de Rai. De basisschool aan het Frederiksplein, 16 en 17 juni onbereikbaar, heeft al iets bedacht: een schoolreisje op kosten van Europa.

Actievoerders kraakten vorige week een leeg hotel in Noordwijk om daar een ‘informele tegentop’ te houden, terwijl even verderop in Hotel Huis ter Duin de Europese ministers van Financiën zich voor de zoveelste keer over de Emu bogen. Het kraakpand werd meteen ontruimd. Waarop de tegentoppers zich een leegstaande school in Leiden toeëigenden en een weekend lang congresseerden over de gevolgen van Europa voor de democratie, migranten en nog zo wat. De ministers van Financiën besloten ondertussen dat begin mei volgend jaar bekend wordt gemaakt wie er mogen meedoen met de Emu. Dat is vlak na de Franse verkiezingen en vlak voor de Nederlandse.
Slechts drie Nederlandse prominenten staan op de inmiddels niet meer zo geheime deelnemerslijst van de 'Groupeuro’. De Europese commissie zocht en vond in alle lidstaten grote namen die 'op persoonlijke titel’ een goed woordje willen doen voor de Economische en Monetaire Unie. De deelnemers beloofden 'niets te zeggen dat ingaat tegen de opvattingen van de Europese Commissie’ en krijgen voor iedere spreekbeurt driehonderd ecu. Nederlandse leden van Groupeuro zijn Von Dewall van de ING, Schuitemaker van ABN Amro en Hans Blankert van VNO/NCW. Gezien de zeer uiteenlopende opvattingen van het Nederlandse bedrijfsleven over de invoering van de euro, is die laatste naam opmerkelijk. 'Nee hoor’, vindt Blankerts woordvoerder. 'Het hele Nederlandse bedrijfsleven vindt de komst van de euro van eminent belang. Er is misschien een fietsenmaker in Appelscha die tegen is, maar wij vertegenwoordigen niet de middenstand.’
De Groene bericht wekelijks over de voorbereidingen van de Eurotop. Geheime Euro-documenten, acties, nieuws rond het Frederiksplein? Stuur het naar De Groene, postbus 353, 1000 AJ Amsterdam.