moet worden uitgeademd, mogen
de korte of de lange zitters
al naar het uitkomt, worden
uitgezogen, maar bij voorkeur
allebei opdat er alleen
verliezers zullen overblijven -
behalve zij

Bijgestaan door de snelste en
nieuwste robots, zo groot als
dorpen, heersen zij over
de diepteboeken, die in een laat
en een bied van ontelbare
lagen diep, koortsachtig oplichten:
geen roeiers meer of surfers
op de geldstromen, maar elk één
van de langs de graat van de
graadmeter - op en neer, op en
af, af en aan - marcherende
colonne van insecten die
het steeds aangroeiende geld
onverzadigbaar wegvreet

Het Damrak waar de champagne
bij dag over uitvloeit ligt
na gedane arbeid onder een
oude, maar altijd weer nieuwe
maan. Zo weinig verschil ook
tussen de sprong in het zachtste
matras en die uit het raam

Oktober 2011, ongepubliceerd

www.ellydewaard.nl/blog/