Een jiddisje bibliotheek in amsterdam

De in 1998 veel te vroeg overleden jiddisjiste en dramaturge Mira Rafalowicz heeft voor haar dood de wens te kennen gegeven dat haar boekencollectie betreffende de Jiddisje taal en cultuur toegankelijk gemaakt zou worden voor al diegenen die in het Jiddisj zijn geïnteresseerd. Deze boeken zouden ook moeten dienen om een bredere belangstelling voor het Jiddisj te bevorderen. Voor het behartigen van deze doelstellingen is de Stichting Jiddisj opgericht. Het stichtingsbestuur meent dat het beheer van de boekencollectie in de geest van Mira Rafalowicz een zekere mate van professionaliteit vergt en dat de locatie bij voorkeur gevonden zou moeten worden in Amsterdam, van oudsher een centrum van Jiddisj leven. Hiervoor pleit ook dat in Amsterdam de actieve ‘Jiddisjer Kraiz’ bestaat, die zich toelegt op het lezen en verspreiden van de Jiddisje literatuur en cultuur. Het stichtingsbestuur is met enkele instanties in gesprek over plaatsing en beheer van de boeken. Wie wil reageren of informatie wenst kan zich wenden tot Hanna Luden, secretaris van de Stichting Jiddisj, Weesperzijde 300, 1097 EB Amsterdam. Telefoon: 020-6681634. E-mail: h.luden@getronics.nl