Twee A-viertjes mag het programma zijn

van dé Partij van de Arbeid.

Twee A-viertjes, «een doorwrocht stuk venijn».

Sociaal-democratie van deze tijd.

We hadden het «mission statement» van Bos.

Tien regels! Verdomd, dat was ook niet mis.

Nou twee A-viertjes. Dat is wat! Ach, gos…

Ziedaar wat rest van de geschiedenis…

Professor Koole én Bos gaan het schrijven.

Twee A-viertjes. Oeps! Dat gaat maanden duren.

Alleen… zal zolang de partij nog blijven?

De klok tikt. Luiden niet de laatste uren?

Wat hebben twee A-viertjes nog voor zin?

Zet maar een streep — en dan een nieuw begin.