Tenminste niets wat niet we al lang en breed hadden gehoord. Dus vertelde Bolkestein maar weer eens dat de economie ‘balkaniseert’. Wat dat precies is, weet ik eigenlijk niet. Wel weet ik dat een geschoolde Nederlandse werknemer evenveel verdient als duizend - u leest het goed: duizend - Russische collega’s. Dus stel dat we de lonen hier halveren, dan zou die ene werknemer nog steeds vijfhonderd Russen tegenover zich vinden. Dat schiet niet erg op, lijkt me.
Brinkman sprak van een ‘sociale schande’ en had eigenlijk het liefst geroepen: ‘Zie je wel, ik had toch gelijk met die AOW-bevriezing’, maar zijn campagnestaf had natuurlijk snel voorgerekend dat Nederland ondanks de exploderende werkloosheid toch meer ouderen telt dan werklozen en dat hij dat dus maar beter niet kon doen.
Kok had het over een ‘menselijk drama’ en had eigenlijk het liefst geroepen dat hij toch gelijk had met die ingreep in de WAO. Maar dat werd hem ontraden, want had hij niet ooit gezegd dat die WAO'ers die nu in groten getale worden afgeschat, allemaal weer met voorrang aan het werk zouden worden geholpen in plaats van, zoals nu gebeurt, naar de bijstand worden verwezen?
Het meest verbazingwekkende van de hele vertoning is eigenlijk de verbazing die het nieuwe werkloosheidscijfer opriep. Het tot vorige week officiele cijfer, dat sprak van slechts achtduizend extra werklozen per maand, nodigde kennelijk al niet meer uit tot een echt debat over werkgelegenheid. Met dat gegeven heeft men al leren leven.
Te vrezen valt dat dat ook met het nieuwe cijfer zo zal gaan. Mijn verwachting is dat niet lang na de verkiezingen zal blijken dat er ernstige nieuwe tegenvallers zijn in de uitgaven voor sociale zekerheid. Die zullen worden vertaald in nieuwe bezuinigingen op diezelfde sociale zekerheid. Het ministelsel zal op die manier een logische uitkomst zijn van een totaal gebrek aan visie en durf.
Een en ander zal niet leiden tot iets wat ook maar in de buurt komt van de door alle partijen nog steeds hardnekkig beleden volledige werkgelegenheid, maar alleen tot verdere verarming van een steeds groter deel van de bevolking. Een nieuwe regering, een oud geluid.
Inmiddels is het weekend gepasseerd. Ik lees in de krant niets meer over werkloosheid. Wel dat GroenLinks aan het housen was en dat de oom van Brinkman geen vuurwapenvergunning heeft.