Een rokende rechter

De Amerikaanse regering beweert ten onrechte dat ‘passief roken’ de kans op kanker vergroot. Aldus de opmerkelijke uitspraak van een rechter in North Carolina. Volgens hem is niet wetenschappelijk bewezen dat ‘meeroken’ kanker kan veroorzaken. Waarmee alle rookverboden in Amerikaanse openbare gebouwen wankel staan.

Hoe nu? Een groot aantal rapporten en analyses van wetenschappelijke literatuur tonen aan dat het risico op longkanker bij mensen die blootstaan aan een flink doorstomende partner of collega, met 19 procent toeneemt. Een verhoogde of langdurige blootstelling betekent bovendien een nog meer verhoogd risico, want zij die een heel leven meeroken, hebben een 80 procent verhoogd risico. Ook uit fundamenteel biologisch onderzoek is het verband gebleken: een aantal kankerverwekkende stoffen uit sigarettenrook zijn gevonden in de urine van passieve rokers.
‘Onbegrijpelijk’ en 'schokkend’, vindt epidemiologe dr. Floor van Leeuwen van het Nederlands Kankerinstituut de rechterlijke uitspraak dan ook. Zij rekende voor Nederland uit dat hier jaarlijks zo'n tweehonderd mensen longkanker krijgen door passief roken. De Amerikaanse regering, die beroep zal aantekenen, maakt volgens haar een grote kans dit te winnen.
En de rechter? Die is ofwel effectief belobbyd door de tabaksindustrie, óf hij is een tevreden roker en vandaar een onruststoker.