De recente politieke en sociale situatie in West-Europa en Scandinavië is tumultueus, met de opkomst van rechtse politieke partijen en nationalistische boventonen die het politieke debat en beleid toenemend beïnvloeden. In Nederland zijn deze tendensen samengekomen in de totstandkoming van de huidige conservatieve, rechtse regering met volledige steun van de Partij van de Vrijheid, een partij onder leiding van Geert Wilders. De huidige regering, maar Wilders in het bijzonder, gebruikt een populistisch vocabulaire om haar/zijn politiek en beleid te verwoorden. De Nederlandse samenleving heeft,volgens Wilders te maken met fundamentele problemen op het gebied van immigratie, multiculturaliteit, veiligheid en zorg, waaraan de afgelopen jaren volledig voorbij is gegaan door ‘de’ linkse elite. Anti-elitarisme lijkt de kern te zijn van zowel het programma van Wilders als van het beleid van de regering die hij gedoogsteun verleent. De kunstwereld - in de breedste zin van het woord, inclusief theater, muziek, performance en beeldende kunst - wordt daarbij aangemerkt als het toppunt van elitarisme, als de ivoren toren van waaruit de elite de problemen van onze hedendaagse maatschappij negeert dan wel stimuleert. Deze kostbare ‘linkse hobby’ zou op zijn minst in toom moeten worden gehouden, en dus zijn er serieuze voorstellen gepresenteerd om de kunstsector aanzienlijk in te krimpen.

In plaats van een verdediging opwerpen tegen deze beweringen is het allicht waardevoller het kernargument van het elitarisme opnieuw te bekijken, en het begrip en het belang van de elite in de hedendaagse westerse maatschappij te onderzoeken, kritisch te bekijken en - indien nodig - opnieuw te verwoorden, in specifieke relatie tot de positie van de kunsten. Hoe is het begrip elite in de laatste decennia veranderd? Waarom wordt juist nu de aanval op de elite ingezet? Op welke manieren kunnen sociale, politieke, intellectuele, financiële en culturele elites worden onderscheiden? En wat is de status van deze verschillende vormen van elite in het huidige populistische en nationalistische politieke debat? Wie is, kijkend naar de toekomst, de nieuwe elite?

Locatie: Temporary Stedelijk 2, Auditorium

Voertaal: Nederlands

Toegang: gratis met geldig toegangsbewijs museum

Reserveringen: Reservering is verplicht, via reservations@stedelijk.nl

Programma:

9 september 2011:


10.30 Introductie door Hendrik Folkerts

10.45 Column van Ann Demeester

11.00 Lezing door Margriet van der Linden

11.40 Vragen uit het publiek

12.00 Interventie door Laura van Dolron

12.20 Lunchpauze

13.20 Lezing door Britta Böhler

14.00 Reactie van Rob Riemen

14.20 Vragen uit het publiek

14.40 Koffiepauze

15.10 Interventie door Erik van Lieshout

15.30 Lezing door Bas Heijne

16.20 Vragen uit het publiek

16.50 Einde dag 1

10 september 2011:


11.00 Welkom door Ann Demeester

11.15 Lezing door Meindert Fennema

12.00 Vragen van het publiek

12.20 Column van Gideon Boie

12.40 Lunchpauze

13.40 Column van Dick Tuinder

14.00 Interventie door Jonas Staal

14.20 Debat met Gideon Boie, Martijn Jonk, Dick Tuinder en Barbara Visser, gemodereerd door Xandra Schutte.

15.30 Conclusie door Xandra Schutte

15.45 Einde

Zie ook de special van De Groene Amsterdammer over ‘De aanval op de elite’.

tekening: Dick Tuinder