Zij zijn in het fatsoen verdreesd. Is Melkert ooit wel rood geweest? Het hoogste hunner idealen is fusie met de liberalen.
Dat is hun heilig ideaal: regeren in orakeltaal, een hand van Bea & Haar Gemaal Dat is de paarse zegepraal…
Gij, miljoenen proletaren, in mijn en veld, in dorp en stad, zit voorlopig op de blaren - en Marx zit in het vuilnisvat.
Leent ons gehoor en sluit u aan. Geen kracht kan de SP weerstaan. Van Roodeschool tot Enschede davert ons fier en krachtig nee!
Dat is ons heilig ideaal: Geen gehoereer met ‘t grootkapitaal! Nu nog lokaal, straks nationaal… Aan ons, SP, de zegepraal!
Weg met de paarse reformisten! Met pek en zwavel strijden wij, als authentieke activisten, Mao en Marx en Mao aan onze zij.
Wij staan voor uw belangen veil, nooit schuwen wij de botte bijl, in dorp en stad, in beemd en bos. Het rode vaandel waait in Oss!
Wij weten waar Wim Kok voor staat: Het eind van de verzorgingsstaat. All’ geesteslicht, all’ wetensmacht wordt op de vrije markt gebracht.
En zo een draaikont als Ferd Crone kan zich toch nergens meer vertonen? ‘t Gescharrel rond dat vliegveld Beek was echt een reformistenstreek.
Het nee van de PvdA werd overnacht een bevend ja, Wat zal de nieuwste voetval zijn? Beslist de Hoge Snelheids Lijn!
Dus:
Help Crone aan een Melkert-baan opdat zijn ogen open gaan. Stuur Nuis naar huis. Dump Bolkestein. Dat zou beslist een zegen zijn. Stuit Tommel zijn geouwehoer. Stuur Terpstra op een fitnesstour, sinds paars, zeg ik, als jakobijn, verwaterd lila blijkt te zijn.
Dat is ons heilig ideaal, geformuleerd in ronde taal, namens Jan Pet en Jan Modaal. Aan hen, o volk, de zegepraal!
Jan Marijnissen, Tegenstemmen - een rood antwoord op paars, uitgeverij Veen, 329,90