Of er op de CDA-partijraad van afgelopen zaterdag onwaarheden circuleerden of niet, aanvaringen waren er. Dat moet ook scheidend partijvoorzitter Hans Helgers erkennen. Hij had het zich in zijn Internet-column voorafgaand aan de partijraad nog zo mooi voorgesteld: het CDA heeft een ‘brede en intensieve discussie’ nodig, ‘waarin ruimte, maar vooral ook respect is voor de verschillende meningen’, schreef hij.
Ruimte voor verschillende meningen was er best op de partijraad, ze moesten alleen niet al te luid verkondigd worden. De CDA-jongeren die onder leiding van voorzitter Teusjan Vlot en in navolging van de Niet-Nixers bij de PvdA en de Opschudders bij D66 de achterkamertjescultuur van de moederpartij ter sprake brachten, kregen de wind van voren. ‘Partijbaron’ Helgers deed zijn bijnaam eer aan toen hij in woede ontstak na kritiek van de jongelingen op de wel erg ondoorzichtige voordracht van zijn beoogde (parttime) opvolger Marnix van Rij. Had Jaap de Hoop Scheffer werkelijk met een machtswoord bij het bestuur gedreigd om een fulltime voorzitter die zijn leiderschap zou bedreigen te voorkomen? wilde de jonge garde christen-democraten van de huidige partijvoorzitter weten. Inhoudelijke discussie oké, maar kom niet aan de besluitvorming, moet Helgers na het afserveren van Vlot c.s. hebben gedacht.
In zijn column voorafgaand aan de partijraad schreef Helgers ook nog: ‘Ik heb mij er altijd over verbaasd dat waar bij andere partijen gesproken wordt van een open en diepgaande gedachtenwisseling, meningsverschillen in het CDA door de buitenwacht al te vaak worden gekarakteriseerd als “ruzie”.’
‘Hans, ik heb goed naar je geluisterd, maar de woorden “diepgaande gedachtenwisseling” leg ik naast me neer’, zal Teusjan op zijn beurt hebben gedacht.