Het economisch doemdenken van de topambtenaar is echter al een week oud en zeker niet ingegeven door de waan van de dag. Niet in de week waarin het Russische parlement de ‘economische dictatuur’ van kandidaat-premier Tsjernomyrdin verwierp maar in de week waarin de roebelcrisis nog overzichtelijk leek, gebruikte Van Wijnbergen al het Vlugschrift om zijn visie te openbaren. De boodschap is dezelfde, de argumentatie anders.
In Vlugschrift 122 (29 augustus) zegt Van Wijnbergen: ‘Rusland is een kleine speler in de wereldeconomie, de gevolgen van de crisis daar zullen zeer beperkt zijn. Gevaarlijker is echter de situatie in Zuid-Amerika. Daar voltrekt zich een landbouwcrisis. Daardoor is minder geld beschikbaar voor import uit Noord-Amerika. (…) Daarnaast verloopt het herstel van onze traditionele handelspartner, Duitsland, nog steeds langzaam.’
Een week later in Vlugschrift 123 (5 september) is Zuid-Amerika compleet van de kaart verdwenen en blijkt de situatie in Rusland wél van belang: ‘De economische crises in Azië en Rusland kunnen leiden tot protectionistische maatregelen in de Verenigde Staten. Hierdoor komt het behoedzame scenario van 2 procent groei, waar de Nederlandse regering haar begroting op baseert, in gevaar.’
De redactie van Vlugschrift zond bijna een week na het verschijnen van de eerste waarschuwende woorden van Van Wijnbergen een bericht aan alle abonnees waarin de bijdrage van de secretaris-generaal ‘in volle omvang’ werd teruggetrokken. ‘Grove onjuistheden’ zouden er in het stukje hebben gestaan. ‘Van Wijnbergen was niet tevreden met de manier waarop hij vorige week is geciteerd. Technisch bleek een aantal dingen over de landbouwcrisis niet te kloppen. Een week later hebben wij het juiste verhaal geplaatst’, zegt hoofdredacteur Tino Wallaart van het Vlugschrift.
In de editie van afgelopen weekend (123), levert Van Wijnbergen als bonus nog enige suggesties richting het paarse kabinet. Geen lastenverlichting, maar reductie van het overheidstekort, zegt hij.
Maar, hoe zit het nu met de landbouwcrisis van Zuid-Amerika?