Het zijn helden die ergens voor stonden, namelijk tegen het fascisme en aan de goede kant in een smerige burgeroorlog. Daarna zijn ze bijzonder slecht behandeld. Ze verloren een heleboel rechten, zoals een gewone burger in Nederland die heeft. En het heeft tot na het regime van Franco geduuurd voor ze een gewoon paspoort kregen en enig eerherstel. Dit gedrag van de Nederlandse overheid is nooit meer goed te praten. U moet zich voorstellen dat nog maar een kort aantal jaren geleden deze helden erkend zijn als deugdelijk en dus hun rechten terugkregen.
Nu gaan ze naar Madrid en worden ze in aanwezigheid van de beide Kamers van Spanje en met koning Juan Carlos erbij, tot ereburgers van Spanje gemaakt. Het is een bijeenkomst waar internationale oud-strijders aanwezig zullen zijn. Maar omdat sommige landen de dubbele nationaliteit niet accepteren - waaronder Nederland - wordt niet iedereen ereburger, maar krijgen de mensen uit dit soort landen een oorkonde, waarmee ze op elk moment het ereburgerschap kunnen aanvragen.
Dat vind ik nou ook weer zo kinderachtig. Maak een klein wetje of een amvb waarin je een uitzondering maakt voor deze - nog - zeer kleine groep die al zo lang uitgesloten is door de Nederlandse overheid. Nee dus. Nou ja, een oorkonde in een democratisch Spanje is natuurlijk ook eerherstel. Ik feliciteer deze mensen.