Wat dat betreft staat Thomése bepaald niet alleen. Zijn relativerende en ironisch getoonzette verslag, Grillroom Jeruzalem getiteld, is dan ook balsem op de ziel van medevermoeide krantenlezers. Thomése is ‘niks’ van huis uit, en heeft een intelligente achterdocht, grenzend aan dito woede, jegens eenieder die meent op grond van zijn geloof ergens recht op te kunnen doen gelden, en, zoals in het geval van de staat Israël, denkt andere bevolkingsgroepen met een muur op afstand te kunnen houden. Geamuseerdheid, verbijstering, afgrijzen en schaamte wisselen elkaar in rap tempo af, in het aangezicht van al dan niet geregisseerde ellende. Dat een groot deel van de reis ook nog eens een NCRV-filmploeg meereist om de emoties meteen vast te kunnen leggen, maakt de gêne en vervreemding er alleen maar groter op.

Het is precies die afstand die Thomése’s reisverslag zo genietbaar maakt. Op een subtiele en geestige manier maakt hij duidelijk dat ‘geloven’ altijd iets is dat op de loer ligt, in ieder geval bij diegenen bij wie in de vroege jeugd een zaadje is geplant. Eenmaal het heiligste der heiligheden in Jeruzalem betreden, krijgt er toch weer iets vat op al-lang-afvalligen Rosita Steenbeek en Jan - ‘Sieb’ - Siebelink. Het ‘waarom-waartoe’ is kennelijk latent altijd blijven knagen. Dat die afstand ook een zekere vrijblijvendheid in de hand werkt, is onvermijdelijk. Sprankelend tot uitdrukking gebracht weliswaar, maar toch. ‘Ik ben terecht gekomen op het dichtstbeschreven stukje aarde en koester niet de illusie dat ik er nog iets aan toe te voegen heb.’

Van begin af aan maakt Thomése er geen geheim van de hele onderneming nogal onzinnig te vinden. Waarom dan toch ingestemd met de uitnodiging van een organisatie waarvan hij waarschijnlijk niet eens heeft opgezocht waar de naam voor staat? (En die trouwens, over ironie gesproken, blijkens de allerlaatste zin van het boekje, inmiddels ook al weer opgeheven is.) Perverse nieuwsgierigheid, diep weggestopte avontuurlijkheid, en misschien toch enig nut, zoiets moet het zijn geweest. ‘Waar iedereen alles al weet, is er wellicht behoefte aan een vleugje verfrissende onwetendheid.’

In de beste passages van dit verslag, niet toevallig ook de meest schrijnende - het hopeloze gesprek met de hardcore kolonist, het vanuit een geblindeerde bus gadeslaan van ‘de Gaza Strip’ die ooit een mondaine badplaats was en nu een met prikkeldraad afgesloten strafkolonie is, de confrontatie met de toekomstdromen van de Palestijnse schoolmeisjes - werkt het ook zo. Een frisse blik op wat Thomése zelf niet nalaat te kenschetsen als ‘de grootste poppenkast op aarde’, zeker als die zo gestileerd vorm krijgt als hier, leidt niet zozeer tot nieuwe inzichten in een eeuwigdurend conflict als wel tot wrange scènes, sterke beelden, gulle lach. Een journalistiek genre krijgt bij Thomése een literair gezicht.

Het omgekeerd evenredige kan gebeuren als een journalist een roman schrijft. Volkskrant-journalist Toine Heijmans schreef met Op zee zijn eerste roman; eerder schreef hij berichten vanuit een nieuwbouwwijk, La vie Vinex. In Op zee vaart een overspannen man samen met zijn zevenjarige dochter vanuit Denemarken naar Nederland. Tegen de zin van zijn vrouw in heeft hij zijn dochtertje speciaal met dat doel laten overkomen vanuit Nederland. Het gevecht met de elementen is tegelijkertijd het gevecht dat de man levert met zijn demonen. Hoe letterlijk het een en ander moet worden opgevat, blijkt helemaal aan het eind.

Op zee is opgetrokken uit het zouteloze, vlakke proza dat bij de kiloknaller vandaan komt. Op het dramatische omslagpunt in het boek, het moment dat de vader zijn dochter kwijt is, lees je de zinnen van een ouderwets schooldictee: ‘Ik sta als een dwaas in het vooronder. Het weer is omgeslagen. De boot beweegt. Ik hoor de golven tegen de romp slaan, ik hoor de hagel hameren op het dek. Ik heb niet gemerkt dat Maria is verdwenen. Ik kan het niet verklaren. Er moet een reden zijn. Maar ik kan er geen verzinnen.’

Het is het ‘korte zinnen, snel thuis’-proza dat waarschijnlijk door moet gaan voor heldere onderkoeldheid, maar dat je voortdurend het gevoel geeft per ongeluk de versimpelde versie voor beginnende lezers in handen te hebben. Afgezien daarvan heeft Op zee een krukkige en irritante plot. ‘En toen werd hij wakker’, dat werk. Je doet er verder niemand kwaad mee, maar het is een deprimerende gedachte dat dit soort slappigheid moet doorgaan voor een literaire roman.