Ziekenhuis in Woerden maakt kartelvorming aanhangig Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden dient een klacht in bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) tegen de zorgverzekeraars wegens “kartelvorming”. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de NMa in een dergelijke kwestie gevraagd wordt om te interveniëren. Dit meldt De Groene Amsterdammer in zijn editie van deze week.

Aanleiding voor het Hofpoort Ziekenhuis om een procedure bij de NMa aanhangig te maken, is de collectieve weigering van de zorgverzekeraars om in te stemmen met het plan van het ziekenhuis om de KNO-afdeling om te vormen tot een zelfstandige BV. Om daarvoor toestemming te krijgen van minister Hoogervorst van VWS, heeft het Hofpoort Ziekenhuis de goedkeuring nodig van de ‘regiovertegenwoordiger’ van de zorgverzekeraars. Die heeft echter geweigerd in te stemmen met de bedrijfsmatige reorganisatie van de KNO-afdeling.

Volgens directeur Jan Schnerr van het Zuwe Hofpoortziekenhuis duidt deze weigering op kartelvorming van de kant van de zorgverzekeraars. Dat belemmert het ziekenhuis om vrij te kunnen concurreren op de nieuwe zorgmarkt. “Ze hebben toch de neiging greep te houden op de patiëntenstromen”, aldus Schnerr deze week in De Groene Amsterdammer.

De klacht van het Hofpoort Ziekenhuis bij de NMa is waarschijnlijk de opmaat voor het juridische steekspel dat gaat losbarsten in de zorgsector. Ziekenhuizen, huisartsen en vooral de zorgverzekeraars zullen de mogelijkheden gaan verkennen die het nieuwe zorgstelsel hen biedt. Zogenaamde ‘verticale integratie’, waarbij zorgverzekeraars bijvoorbeeld huisartsen in dienst nemen of zelfs investeren in ziekenhuizen, ligt op de loer, schrijft De Groene Amsterdammer. Waar de grenzen liggen, moet grotendeels nog blijken in de praktijk, uit uitspraken van de NMa en de nieuwe Nederlandse Zorgautoriteit.

De Groene Amsterdammer verschijnt donderdag 6 april in de kiosk en bij de abonnees.