Als Cap Gemini meent dat het bedrijf alleen kan overleven als er salaris wordt ingeleverd, dan had het bedrijf dat aan alle werknemers moeten vragen, jong en oud, hoog en laag. Zoals de vakbonden terecht stellen gaat het dan om een loonoffer. Daar zijn werknemers best toe bereid als het voortbestaan van het bedrijf waarvoor ze werken op het spel staat.

Demotie is echter iets anders. Ook daar zijn werknemers best toe bereid. Dan moet het ook wel echt om demotie gaan. Maar daar lijkt het bij Cap Gemini niet om te draaien, want dan had het bedrijf niet besloten nu ineens met alle oudere werknemers het gesprek aan te gaan over voor hen allemaal tien procent minder salaris. Waren bij Cap Gemini alle oudere werknemers met ingang van 2013 plotseling niet meer productief genoeg in vergelijking met hun salaris? Dan hebben ze bij dat bedrijf de afgelopen jaren toch iets verkeerd gedaan.

Als het Cap Gemini echt om demotie gaat, dan moet het kijken naar de functie die voor deze of gene individuele werknemer mogelijk te zwaar is, en hem of haar vragen na te denken over een andere, minder zware functie waar dan ook een ander, lager salariskaartje aan hangt. Maar niet elke 55-jarige is per definitie minder productief dan een 35-jarige, laat staan precies tien procent minder productief. Bovendien kan de ene functie makkelijker tot op hogere leeftijd worden uitgeoefend dan de andere.

Als de werkelijke discussie gaat over loon naar werken, dan moet de automatische jaarlijkse stijging in salarisschaal niet vervangen gaan worden door een automatische daling met elk jaar dat je ouder wordt. Want ook dat is geen loon naar werken en dus niet consequent.

Op zich is een discussie over demotie geen overbodige luxe nu werknemers geacht worden tot na hun 65ste te werken en ‘vluchtroutes’ zoals vut of prepensioen zijn afgesneden. Als we al werkend onze echte, verhoogde pensioenleeftijd moeten halen, moet er ook worden nagedacht over hoe dat in de praktijk ook werkelijkheid kan worden. Een 66-jarige is geen 29-jarige.

Wie echter onder valse voorwendselen praat over demotie in een tijd dat werknemers toch al niet zeker zijn van hun baan en oudere werklozen bijna niet aan het werk komen, moet niet gek staan te kijken dat daar emotie bij komt kijken. Te meer niet omdat die oudere werknemer weet dat als hij op straat komt te staan hij niet alleen over een lager salaris een werkloosheids­uitkering krijgt, maar ook dat hij door de plannen van dit kabinet die uitkering op dat niveau maar één jaar krijgt en hij het tweede jaar al terugvalt naar bijstandsniveau. Daar raakt hij ­gedemotiveerd van.