In Alkmaar hebben Lidwien Divendal, Jose Driessen en Joris Jan de Vries, werknemers van het Centraal Personeels Instituut, de juridische werkgever voor de Alkmaarse welzijnsinstellingen, schriftelijk meegedeeld op grond van gewetensbezwaren niet te kunnen voldoen aan de verplichting een kopie van hun paspoort in te leveren. Divendal is als vluchtelingenwerker meermalen geconfrontreerd met vluchtelingen die niet worden erkend, terwijl ze daar vroeger wel voor in aanmerking zouden zijn gekomen. Veel vluchtelingen vragen al geen asiel meer aan en wachten zonder verblijfsvergunning betere tijden af. Anderen zijn ooit geronseld om hier het zware werk te komen opknappen. Als het mis gaat, is illegaliteit hun lot. Divendal: ‘Ik ken enkele mensen zonder verblijfsvergunning en help ze als dat nodig is. Het is voor mij ondenkbaar dat ik - zij het indirect - deel zou nemen aan dit opsporingssysteem via de werkvloer.’ Daarnaast heeft zij politiek-historische bezwaren. Ze schreef haar brief op 4 mei, de dag waarop zij 67 familieleden herdenkt die zij nooit heeft mogen kennen: ‘Zij werden afgevoerd en omgebracht. Dank zij het registratiesysteem van onze overheid was dat een fluitje van een cent. Ik kan deze nieuwe wet niet anders zien dan als vragen naar een hedendaagse Arier-verklaring.’
Personeelsfunctionaris C. M. Bruschke, die zijn antwoord op 10 mei 1995 dateerde, antwoordde dat er voor zover bekend geen praktische mogelijkheden zijn die het CPI als werkgever ontslaan van de verplichting de wet uit te voeren: ‘Dit betekent dat wij de sanctie van het anoniementarief per 1 juni a.s. zullen moeten toepassen.’
De drie weigeraars ontvingen in de maand juni inderdaad een korting op het nettosalaris van ongeveer vijftig procent. Hoe minder je verdient, hoe harder de korting vanwege plaatsing in het anoniementarief (zestig procent) aankomt. Wie zoveel verdient dat toch al zestig procent belasting wordt ingehouden, merkt van de korting niets.
Joris Jan de Vries kreeg van voorzitter J. G. Burgers van het bestuur van het CPI te horen dat het hem vrij stond langs juridische weg de toepassing van de wet aan te vechten. Maar het zal moeilijk zijn om tegen werkgever of belastingdienst te procederen, aangezien die slechts hun verplichtingen nakomen. Er zal een proces tegen de staat moeten worden gevoerd.
Overigens heeft de Belastingdienst Particulieren Amsterdam in een brief op 12 juni bevestigd dat de bepalingen over het onbekendentarief en identificatieplicht niet gelden bij de Wet Inkomstenbelasting. Wie het kan uitzingen tot de aanslag inkomstenbelasting, krijgt zijn geld dus terug zonder alsnog een kopie van het paspoort in te leveren. Het Autonoom Centrum in Amsterdam (tel. 020- 6126173) werkt aan de oprichting van een steunfonds.
Identificatienieuws graag naar De Groene Amsterdammer, t.a.v. Max Arian, Postbus 353, 1000 AJ Amsterdam.