Engelen

Michiel Louter heeft in De Groene van 22 mei een genuanceerd verhaal gewijd aan het engelengeloof en de New Age. Hij haalt daarin een stuk van mij aan over de ‘kosmische knuffelcultuur van New Age’. Voor beide dank. Toch een aanvulling. Louter schrijft dat ik de New Age onwetenschappelijkheid verwijt (correct), en voegt daaraan toe: ‘De Jong vergeet echter dat het rationalisme van degenen die de “wetenschap” kennelijk wel begrijpen, net zo goed een geloof is. Want waar is het bewijs dat de wetenschap wel alle mysteries kan verklaren en alle problemen kan oplossen?’

Dat bewijs is inderdaad nergens, maar dat bevestigt nu juist het onderscheid tussen wetenschap en New Age. De laatste wil ‘alles’ begrijpen en 'alle’ problemen oplossen. Zo'n pretentie is een wezenlijk kenmerk van een geloof, en juist niet van wetenschap. Wetenschappers zijn de eersten om toe te geven dat er buiten hun eigen bedrijf nog van alles te halen is in dit leven. Maar daarbij gaat het niet meer om kennis. 'Wetenschapsgelovigen’ zijn dan ook eerder in New Age-kringen te vinden dan in de wetenschap zelf. Zie het naieve geloof dat wetenschap en techniek bedoeld zijn om een paradijs op aarde te creeren. Voor het oplossen van 'alle problemen’ is de wetenschap al helemaal niet geschikt: meer kennis brengt juist vaak meer onzekerheid. Daarom is het geluksgevoel dat de New Age produceert inderdaad, zoals Louter mijn stuk juist interpreteert, een hogere vorm van domheid. Amsterdam, SJOERD DE JONG