Ik werd, Guapa Maxima, tamelijk verrast door uw vroege telefonada van hedenochtend. Daarom kon ik niet onmiddellijk reageren op al uw zinnige opmerkingen en vragen. Dat de RVD een schotelantenne op uw marmeren dakterras heeft geplaatst, lijkt een slimme zet, mits u een matig gebruik weet te maken van de visuele diarree die de Nederlandse zenders dagelijks de ether inzenden. U vernam uit het katholieke informatieve programma Ontbijttelevisie dat zestig procent van de Nederlanders geen enkel bezwaar koestert tegen de al in gang gezette afdaling van de Nederlandse koningin op de zwarte skipisten van Oostenrijk. Tegelijk verwonderde het u dat evenveel gepeilde individuen vierkant staan achter de sancties die de Europese Unie heeft genomen tegen het Oostenrijk van Haider. Nee, Guapa, dit is geen paradox, maar hiermee raken we wel het mysterie van de Nederlandse casuïstiek. Voor alle gewetensvragen liggen in de Hollandse koelkasten handige oplossingen. De Nederlanders zijn zeer principiële wezens zolang die morele beginselen niet tot een botsing leiden met de praktische kant van het leven, dat wil zeggen: hun vertier en welzijn. Zo zijn ze in het verleden bereid geweest een miljoen briefkaarten naar het ‘racistische’ Duitsland te sturen met als restrictie het recht te kunnen behouden om in eigen huis de vestiging van ieder nieuw asielzoekerscentrum luid te vervloeken. Kosten van deze spectaculaire operatie: 80 cent.


De Nederlandse regering geeft traditioneel ook veel geld weg ten gunste van verre landen in ontwikkeling, mits de sloebers aldaar bereid zijn met dit Hollandse geld voldoende Hollandse bruggen, hangars, kaas en tulpen aan te schaffen. Nederlanders zijn ook principieel verdraagzaam ten opzichte van alle vormen van geloof. Ze tolereren steeds meer onverdraagzame islamitische scholen als die maar voldoende zwartjes opnemen zodat hun eigen scholen blank kunnen blijven.


Daarom zijn Nederlanders voorstanders van de EU-boycot terwijl ze het tegelijkertijd geen probleem vinden als Beatrix die boycot bewust doorbreekt met haar vakantie. U moet weten dat de koningin een voorbeeldfunctie heeft en dat Nederlanders volgzaam zijn. Als de koningin thuisblijft moeten honderdduizenden dat ook doen. De schade van al die annuleringen zal oplopen tot miljoenen weggegooide guldens annex euro’s. En dan heb ik het nog niet over de extra kosten die een vervangende vakantie op Walcheren met zich meebrengt. Daarentegen hoeven ze voor enkele EU-sancties geen rooie cent neer te tellen. De kastanjes van het Nederlandse geweten moeten inderdaad meestal door anderen uit het principiële vuur worden gehaald. Door België bijvoorbeeld, dat hard op weg is het nieuwe Europese gidsland te worden. Dit maakt de Nederlanders op hun beurt furieus en afgunstig, en daarom wijzen ze minzaam naar het bestaan van een sterke rechts-extremistische stroming in België. Alsof dit gegeven, dat de Belgen meer bewust en gevoelig maakt voor de problematiek van dodelijke compromissen, iets afdoet aan hun voorbeeldige vastberadenheid. Integendeel, zou ik zeggen.


U zei vanochtend ook dat u nogal verrast was door de column van de nationale nar Freek de Jonge afgelopen zaterdag in Het Parool. Hij riep iedereen inclusief de koningin op om vooral van de Oostenrijkse sneeuw te gaan genieten. Ja, Guapa Maxima, dit is dezelfde man die 22 jaar geleden tot een voetbalboycot van uw land opriep toen uw vader nog als loopjongen van generaal Videla rondhuppelde. Maar sinds die tijd is Freek door Youp van zijn troon gestoten als leider van het Bataafse geweten. Dit maakt hem nogal chagrijnig. Daarom leest hij altijd eerst het stukje van Youp om vervolgens precies het tegenovergestelde op te schrijven.


Persoonlijk blijf ik als volstrekt geïntegreerde buitenlander vrij nuchter onder al deze paradoxale omstandigheden. Zo mocht ik afgelopen maandag op de NCRV-radio een uur lang filosoferen over de merites van de koninklijke formule ‘De leugen regeert’, die ik me onbeschaamd heb toegeëigend als titel van mijn nieuwe boek. Mijn kritische kanttekeningen bij het uitstapje van Beatrix in Lech (overigens betekent deze plaatsnaam ‘likken’ in het Frans) werden me door de luisteraars niet in dank afgenomen. De NCRV-telefooncentrale ontplofte bijna — niet in het minst door toedoen van aanhangers van het koppel Haider-Beatrix die me geboden als ‘rotte buitenlander zo snel mogelijk uit dit land op te rotten’, of iets in die trant. Maakt u zich geen zorgen, Guapa, ik zal dit advies niet volgen en blijf voorlopig uw trouwe dienaar.