Nee, Thom de Graaf is zeker geen revolutionair die op de barricaden staat om het koninklijk huis omver te werpen. Toch heeft zijn uiterst voorzichtig geformuleerde stelling dat de monarchie enigszins ‘gemoderniseerd’ zou moeten worden een aantal grove reacties in Den Haag uitgelokt. Thom de Graaf heeft een indigestie opgelopen en kan beter met dwangbuis en al de papierversnipperaar in duiken. De arrogantie en onverdraagzaamheid van een aantal Nederlanders, onder wie een aanzienlijk deel van de politieke elite, kennen geen beperkingen zodra de Nederlandse question royale op tafel verschijnt. Dit is deels aan de agressieve en krampachtige houding van Wim Kok te danken, die tot afgelopen maandag geen enkele vorm van discussie over de monarchie toeliet.

Het is me opgevallen dat de onverdraagzaamheid toeneemt wanneer je je permitteert in de Oranjevijver te baggeren zonder in het bezit te zijn van het juiste paspoort. Twee maanden geleden werd de telefooncentrale van de NCRV-radio door xenofobische luisteraars belaagd vanwege mijn opmerkingen over de uitglijders van Beatrix in de Oostenrijkse sneeuw. De redactie was kennelijk zo geschrokken dat redacteur Martine van Poeteren meende wat tegengif op de NCRV-site te moeten plaatsen: ‘NCRV-leden beklagen zich over de uitspraken van “die buitenlander” over onze koningin. “Ik ben al veertig jaar lid, laat die buitenlander zijn mond houden”, is de teneur van een aantal telefoontjes. Dat vind ik schokkend.’

Misschien is het even interessant om kennis te nemen van een aantal brieven uit de brede stroom die een paar weken geleden op gang kwam na een column van mijn hand in het dagblad Trouw. De stelling was: Bea is een autoritaire en conservatieve vorstin die beter met pensioen zou kunnen gaan. Laat bankzitter Alex het veld in sprinten om de monarchie te redden.

‘Wie is die meneer dat hij meent zomaar nare dingen te kunnen zeggen over onze koningin. Het moet nu beslist afgelopen zijn. Lang leven de koningin en haar familie! Hiep, hiep!!’ (Almere)

‘Jullie maken het ons erg moeilijk met dit soort “informatie” van E. nog abonnee te blijven. Jullie zullen wel overgaan tot de orde van de dag en ons met onvrede laten zitten. Ga toch met de goede mensen in zee.’ (Almelo)

‘Menigmaal ergerden we ons aan de Fransman die wel eens even zal uitmaken hoe Hollanders moeten zijn. Ook heden heeft E. zijn gal gespuugd (over de koningin). Als u dergelijke mensen maar vrij aan het woord laat is het geen goed beleid meer. Bederven we ons eigen nest. Het koninklijk huis steeds maar door het slijk halen. Nauwelijks kritiek op Paars, maar een republiek stimuleren. Wij steunen dit beleid niet meer. Wat een arrogantie dat alles moet kunnen.’ (Scherpenzeel)

‘Gaat bij u het normbesef achteruit? Want wat E. over onze koningin schrijft is absoluut beneden peil. Ik ben geen orangist, maar dit kan niet. Waarschijnlijk heeft E. geen moedermelk gehad maar azijn.’ (Zeist)

‘Het artikel van E. is naar mijn mening denigrerend voor het koninklijke huis. Dit artikel is kennelijk door een buitenlander geschreven.’ (Zwolle)

‘Wie had het over journalisten en andere krantenvullers die liegen? Koningin Beatrix heeft groot gelijk omdat juist mensen als E. en Van Amerongen in de Volkskrant de koningin tot datgene, wat men de koningin nu verwijt, heeft doen besluiten. Desondanks ziet het overgrote deel van ons volk, inclusief de niet-Nederlanders, met plezier uit naar koninginnedag!’ (Oosterhout)

‘Laat de ware E. opstaan en de moed hebben zijn c.v. met recente foto bekend te maken en zijn verdere verdiensten voor dit land te vermelden. Hij ontpopt zich als ophitser en monarchiehater. Anthierens in België is overleden, zijn geest herleeft hier!’ (Assen)

‘Zo schrijft men niet over onze koningin die zich niet kan verdedigen. Ik ben zeer teleurgesteld.’ (Hardewijk)

‘Onze koningin is in mijn ogen een hardwerkende vrouw met grote verantwoordelijkheid, die haar taak zeer nauwgezet vervult. Door E. dusdanig onderuitgehaald, gesmaad en veroordeeld. Wat voor redactie laat dit toe?’ (Enschede)

‘Zeer tot mijn spijt geeft u nog steeds ruimte aan het geschrijf van meneer E. Deze zeer gefrustreerde man kan het maar niet laten zijn gal over het koningshuis te spuwen. Ja, meneer E. ook Nederland en Nederlandser dan u ooit zult kunnen begrijpen.’ (Huissen)

Wellicht moeten eerst de geesten worden gemoderniseerd en later pas de monarchie.