Helaas, Guapa Maxima, lijkt het erop dat het in dit land mogelijk is voor jan en alleman zich met hart en ziel in de namaaksector te storten. Van het plagiëren van andermans boeken tot het kopiëren van polshorloges en cd’s. Daarom moet u niet verbaasd zijn dat niet-geaccrediteerde grapjassen als Youp van ’t Hek op een volstrekt officieuze manier pretenderen zich met uw inburgering te bemoeien. Mijn advies luidt: laat voortaan de zaterdagse editie van de NRC links liggen.


U zegt in antwoord op mijn vorig schrijven niet te kunnen begrijpen dat uw verschijning in de Lage Landen zoveel commotie veroorzaakt. Ik corrigeer u: zoveel hoop. De Nederlandse bevolking is inderdaad onder de indruk geraakt van uw wilde hossende bewegingen op die amateurvideo’s. En dat zonder de hulp van de in dit land gedoogde en ingeburgerde pilletjes, al dan niet met strychnine verrijkt. Voor velen gloort de hoop dat uw pittige attitude van vrolijk ongeleid projectiel de burcht die het Nederlandse koninklijk huis is, zal doen exploderen. Van alle Europese koninklijke huizen heeft het Nederlandse onder de droeve regie van uw aanstaande schoonmoeder zich inderdaad tot het meest conservatieve ontwikkeld. Van het enthousiasme waarmee twintig jaar geleden de troonbestijging van Beatrix gepaard ging is niets meer over. Het volk dacht toen een moderne vorstin te hebben binnengehaald, maar zag tot zijn verdriet hoe de voormalige prinses langzaam maar zeker in de hekskoningin uit Sneeuwwitje veranderde.


Haar ouderwetse inslag, minachting voor het gepeupel en autoritaire voorkomen hebben de vervreemding met haar onderdanen de laatste jaren doen toenemen. Wat ondenkbaar was geweest onder Juliana werd met Beatrix bewaarheid: in het gezagsgetrouwe Nederland werd plotseling een republikeins genootschap opgericht. Steeds vaker gaan stemmen op die pleiten voor de afschaffing van de monarchie. Merkwaardig genoeg gebeurt dit in de Volkskrant van Pieter Broertjes en Halberstadt junior. Zo hebben columnisten als Nelleke Noordervliet en, deze week nog, Jan Mulder om het vertrek van Beatrix gevraagd. U kunt zich kunnen afvragen: ‘Who the hell is Mulder?’ Vergist u zich niet. Jan beschikt in dit land over veel invloed als hij tenminste zelf niet onder invloed verkeert. Vooral bij vrouwen die geneigd zijn in hem de ideale minnaar te zien. Dat de werkelijkheid lelijk tegenvalt weet ik uit welingelichte kringen. In de salons wordt gefluisterd dat Jan zich nogal passief opstelt: ‘Hij gaat op zijn rug liggen en verroert vervolgens geen vinger.’


Ik schrijf u dit niet uit baldadigheid of sensatiezucht maar om u te waarschuwen. Nederlanders hebben geen al te beste reputatie als het om het bedrijven van de liefde gaat. Het is inderdaad een kwestie van op de rug gaan liggen, oogjes dichtknijpen en zuchten. Deze zowel door vrouwen als door mannen fel begeerde positie maakt dat volgens alle statistieken Nederlanders niet meer dan gemiddeld zeven keer per maand met elkaar in lieflijke botsing komen. Maar als de liefde niet met hartstocht en veelvuldig wordt bedreven, wat zijn dan de activiteiten waarmee de Nederlander zijn vrije tijd invult, zult u zich afvragen. In het algemeen alles wat in massaliteit kan resulteren. Zoals u nu heeft geleerd, is het kuddegevoel hier sterk ontwikkeld. Als het erg warm is gaan de Nederlanders allemaal tegelijk richting de kust, die ze vanwege de monsterlijke files meestal niet bereiken. Het deert hen niet, want het gaat hen om het samenklonteren. (Wilt u een Nederlander echt straffen, dan moet u hem een samenscholingsverbod opleggen.) Als het erg veel regent verplaatsen de Nederlanders zich in groten getale naar de regio’s waar overstromingen dreigen.


Hiervoor heeft men een naam bedacht: ramptoerisme. Alles kan aanleiding vormen tot uitingen van ramptoerisme: een gestrande walvis, een ingestort gebouw, een mega-ongeluk op de A16. Bij gebrek aan catastrofen veranderen de ramptoeristen in dagjesmensen. Ze gaan allemaal tegelijk op dezelfde dag naar dezelfde plek om, bijvoorbeeld, het in elkaar zetten van een nieuwe brug te aanschouwen. Als ze dan met zijn vijven per vierkante meter ergens staan, zijn ze doorgaans heel tevreden, halen ze hun blikjes bier te voorschijn en plassen vervolgens wild in het rond. Het zal u duidelijk zijn, Guapa Maxima, dat van een verregaande individualisering van de Nederlandse samenleving nog geen sprake kan zijn. Ik wens u veel lekkere entrecotes uit de pampa.