De enige zekerheid die deze net ontkurkte eeuw me kan verschaffen is die van mijn dood. Voor de rest, en dat is heel wat, kan geen enkele stelligheid betracht worden omtrent welke voorspelling dan ook. Toch kun je hier en daar het verbijsterende proza lezen van moedige waaghalzen die met veel aplomb verklaren welke kleur de toekomst zal aannemen. Het zijn vaak oefeningen in projecties die door de nu heersende tendensen en de subjectiviteit van de voorspeller worden beïnvloed. Een bisschop zal zich een heropleving van het christendom in de jaren 2000 sneller kunnen indenken dan, bijvoorbeeld, een atheïst. En menig republikein zal het einde van de monarchie beter kunnen profeteren dan de voorzitter van een Oranjevereniging.

Zo vernam ik recentelijk uit de pen van een tv-persoonlijkheid dat kranten geen enkele kans van overleven hebben. Die papieren tijgers zullen het tegen de elektronische buizen van de pc’s en tv-toestellen steeds meer moeten afleggen en op den duur verdwijnen. Ik ben persoonlijk een andere mening toegedaan. Kranten zullen niet verdwijnen maar muteren. Het nieuws zal bij gebrek aan belangstelling door niemand meer worden afgenomen en dagbladen zullen daarom uitsluitend met opiniërende bijdragen en columns worden gevuld. Stukjesschrijvers zullen in de jaren 2000 als nieuwe helden worden gefêteerd en universiteiten zullen tot 43.000 gulden neertellen om tijdens een symposium een reciterende columnist te mogen verwelkomen.

En nu ik me toch tot deze exercitie heb laten verleiden, wil ik niemand mijn helder klinkende toekomstmuziek onthouden. Vanzelfsprekend voeg ik hier aan toe dat mijn voorspellingen op geen enkel model of wetenschappelijk onderzoek zijn gebaseerd.

God verdwijnt en niet alleen uit Jorwerd. Na meer dan tweeduizend jaar christendom beseft de mens dat die tweeduizend jaar in het niets vallen in vergelijking met die tientallen miljoenen jaren waarin god niet bestond. Het christendom, de islam en alle monothe
ïstische religies waren dus niets anders dan een opvlieging. Het bestaan van een almachtige entiteit die de mens zou hebben geschapen, al dan niet door middel van een rauwe goddelijke kotelet, zal voor de komende generaties zo knullig overkomen dat vele studenten die het eerste en tweede millennium in hun verplichte vakken hebben zitten aan de slappe lach zullen bezwijken. Kerken en moskeeën zullen worden omgetoverd in gokhallen, nachtwinkels en tv-studio’s waar reality-soaps zullen worden opgenomen.

Net als vroeger de pest en cholera zal aids worden uitgeroeid. Daarentegen zullen nieuwe ziekten en virussen opdoemen. Maar de eerste doodsoorzaak zal zelfmoord zijn. Dit omdat de goddeloze mens depressief zal worden bij het aanschouwen van een toekomst zonder hiernamaals. De spreuk van de zelfmoordenaars zal zijn: ‘Wat heeft het leven voor zin als er zelfs geen koffie is na de dood.’

Alle Nederlandse grote steden zullen multicultureel worden. Diep in de provincie zullen blanke enclaves ontstaan die zich zullen verenigen in de NFK, de Nieuwe Federatie der Kaaskoppen, hoofdstad Epe. En op het NFK-blazoen zullen drie spruitjes de leeuw vervangen: een rood, een wit en een blauw. Uiteindelijk zal een bloedige oorlog tussen de enclaves en de grote steden in het voordeel van de tweede worden beslecht. Het eten van spruitjes zal worden verboden en couscous, loempia’s en quiches lorraines zullen als verplichte kost gelden.

Anders dan het Baskisch, het Catalaans en het Bretons zal het Nederlands niet overleven. Te lang door zijn gebruikers met minachting en onverschilligheid gehanteerd zal deze taal door het steenkolenengels worden vervangen. Als begin van de fase van decadentie en verval van het Nederlands zullen historici kiezen voor het laatste eurosongfestival van het tweede millennium.

Door cultuurbarbarisme en de grote invloed van internet en televisie zullen omtrent ons tijdperk steeds meer misverstanden ontstaan en onjuistheden worden verspreid.
Zo zullen derde-millennium'ers stellig geloven dat Lulu Wang het pseudoniem was van de destijds beroemde cabaretier Youp van ‘t Hek. Dat Connie Palmen de wetenschappelijke naam was voor sluitspier, Voskuil een groeihormoon en dat De Groene Amsterdammer een zeldzaam soort vis was die rauw en met uitjes werd genuttigd in de tijd dat multicultureel voedsel nog niet verplicht was.