Eerdere winnaars waren Jolande Withuis voor haar biografie van Pim Boellaard en Eva Rovers voor haar biografie van Helene Kröller-Müller. Op de shortlist van dit jaar staan vijf biografieën, waarvan er vier al eerder hier werden besproken. De biografie van Kees Boeke, De geest in dit huis is liefderijk: Het leven en De Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966), geschreven door Daniela Hooghiemstra, was aan onze aandacht ontsnapt, maar dat wordt op deze pagina’s goedgemaakt.

Over Marten Toonder: Biografie (De Bezige Bij) oordeelde Max Arian dat biograaf Wim Hazeu erin slaagde een soms wat vermoeiend, maar zeer evenwichtig beeld van Toonder te schetsen: ‘Zonder iets aan zijn vele bijzondere talenten af te doen laat hij ook de onaangename kanten van zijn karakter zien.’

Rob Hartmans noemde De gefnuikte arend: Het leven van Willem Bilderdijk, van de hand van Rick Honings en Peter van Zonneveld (Prometheus/Bert Bakker), een uiterst gedetailleerde biografie over een fascinerende figuur, die een bijzonder interessant venster biedt op het dagelijkse leven van Nederlandse burgers rond 1800.

Branie: Het leven van Mina Kruseman (1839-1922) (Balans) van Annet Mooij werd door Rob Hartmans bestempeld als een kritische en goed geschreven biografie van een flamboyante feministe die zo brutaal was als een koetspaard.

Jos Perry toont zich volgens dezelfde Rob Hartmans in Revolte is leven: Biografie van Theun de Vries (1907-2005) (Ambo/Anthos) een ‘echte biograaf’. Perry spaart zijn object niet, maar plaatst hem wel in zijn tijd. Met trefzekere hand schetst hij het klimaat waarin De Vries opereerde, waarmee hij hem recht doet.