Hoe zijn beide trends te verenigen? Wie is nog vreemdeling voor wie? Welke inhoud hebben noties als ‘het vreemde’ en ‘het eigene’ eigenlijk nog in een globale context?Gaat het vooral om cultureel vreemdelingschap, of is dat juist economisch of juridisch, of religieus? Hoe gaan wij, westerlingen om met de vreemdeling - zowel ver weg als te midden van ons? Maar ook: hoe kijkt die vreemdeling vanuit zijn of haar perspectief tegen ons aan? En wat betekent een en ander in politiek opzicht - bijvoorbeeld voor de veronderstelde universaliteit van mensenrechten en democratie?

Context

Deze essaywedstrijd maakt deel uit van het project “De Mens als Vreemdeling”, georganiseerd door FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, naar aanleiding van het verschijnen, 50 jaar geleden, van de dissertatie met dezelfde titel van de Nederlandse filosoof Lolle Nauta (1929 - 2006). Het winnende essay zal worden gepubliceerd in een special van De Groene Amsterdammer over hetzelfde thema, in de week dat daarover aan de Rijksuniversiteit Groningen een internationale conferentie annex publieksbijeenkomst wordt georganiseerd. Voor meer informatie, zie www.forum.nl/vreemdeling.

Spelregels

  • Het essay behandelt op originele en onderbouwde wijze de thematiek: Het vreemde en het eigene in globaal perspectief.
  • Lengte: ca. 3000 woorden.
  • Sluitingsdatum: 1 september 2010.
  • Inzendingen in Word versturen naar FORUM, t.n.v. Lars Nickolson: l.nickolson@forum.nl
  • Prijs: behalve met publicatie in De Groene Amsterdammer, wordt het winnende essay beloond met een geldbedrag van € 1000. De 2e en 3e prijs essays zullen worden gepubliceerd op de websites van FORUM en De Groene Amsterdammer en beloond met een geldbedrag van € 500 resp. € 250.
  • Jury: René Boomkens (hoogleraar Filosofie, RuG), Sadik Harchaoui (Voorzitter Raad van Bestuur, FORUM), en Xandra Schutte (hoofdredacteur De Groene Amsterdammer).
  • Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.