Deze essaywedstrijd is geïnspireerd door de prijsvraag die de Academie van Dijon in 1749 heeft uitgeschreven. Toen luidde de vraag: ‘Heeft de ontwikkeling van kunsten en wetenschap ook zedelijke vooruitgang gebracht?’ Het winnende essay was destijds van een vrij onbekende filosoof, een zekere Jean-Jacques Rousseau.

De winnaar krijgt een geldbedrag van vijftienduizend euro, aan de tweede plek is tienduizend euro verbonden. In de jury zitten Groene-hoofdredacteur Xandra Schutte, hoogleraar Ewald Engelen, Marcel Maussen (UvA), Gelijn Molier (LU)en Jonathan Price (LU). Het essay moet tussen de vijf- en zesduizend woorden bevatten en dient voor 1 maart 2014 te zijn ingeleverd. Meer informatie: werkelijkheidinperspectief.nl