Essaywedstrijd: Teloorgang christendom

De Stichting Werkelijkheid in Perspectief organiseert een wedstrijd voor het beste essay over de vraag: ‘Heeft de teloorgang van het christendom in Europa het (zelf)vertrouwen in de Europese cultuur ondermijnd?’

Medium 350px doi rousseau

Deze essaywedstrijd is geïnspireerd door de prijsvraag die de Academie van Dijon in 1749 heeft uitgeschreven. Toen luidde de vraag: ‘Heeft de ontwikkeling van kunsten en wetenschap ook zedelijke vooruitgang gebracht?’ Het winnende essay was destijds van een vrij onbekende filosoof, een zekere Jean-Jacques Rousseau.

De winnaar krijgt een geldbedrag van vijftienduizend euro, aan de tweede plek is tienduizend euro verbonden. In de jury zitten Groene-hoofdredacteur Xandra Schutte, hoogleraar Ewald Engelen, Marcel Maussen (UvA), Gelijn Molier (LU)en Jonathan Price (LU). Het essay moet tussen de vijf- en zesduizend woorden bevatten en dient voor 1 maart 2014 te zijn ingeleverd. Meer informatie: werkelijkheidinperspectief.nl