Een gouden kans voor Europa’s voorzitter en sociaal-democraat Wim Kok. Eindelijk kan hij ook in Europa zijn idealen verwezenlijken. Hij kan bijvoorbeeld Jospins plan om 700.000 banen te creëren door de arbeidstijd te verkorten, aangrijpen om in heel Europa arbeidstijdverkorting door te voeren. Niemands concurrentiepositie loopt scha de op (Europa handelt immers voor negentig procent met zichzelf). Maar wie de afgelopen week een juichende Kok verwachtte, had het helemaal mis. De Franse verkiezingen hebben in de ogen van Kok slechts voor een ‘gecompliceerde situatie’ gezorgd. Want stel je voor, er moet opnieuw onderhandeld worden. Vreselijk lastig allemaal. Nederland kent als voorzitter maar één doel: het verdrag moet op naam van Amsterdam staan - wat er vervolgens in dat verdrag staat, zal Kok en Van Mierlo worst wezen.
Iets anders. Er was al een concept-vergunning, de stad hangt vol met affiches en de demonstranten zijn al onderweg, maar de gemeente Amsterdam heeft de demonstratie tegen werkloosheid en uitsluiting, aanstaande zaterdag, verboden. Althans, de demonstratie mag niet eindigen op de Dam en de gemeente heeft de organisatoren gevraagd ook de rest van de demonstratie nog eens te ‘heroverwegen’. Het is namelijk zo lastig voor het verkeer, aldus de gemeente, die zelf al ruim een week bezig is het verkeer zo veel mogelijk te hinderen met dranghekken, persdorpen en agenten. De gemeente ‘adviseert’ de organisatoren om de demonstratie te verplaatsen naar de Oostelijke Handelskade, waar tot voor kort de tippelzone was gevestigd. Afgelopen zondag zei burgemeester Patijn nog in het programma Buiten hof dat hij helemaal achter de demonstratie staat - maar blijkbaar niet in het hart van de stad. De demonstratie gaat gewoon door zoals gepland.
Verder laat de Unie 55+, goed voor één zetel in de Tweede Kamer, weten dat ook zij (naast GroenLinks en de SP) voor een referendum over Europa is. Toen er twee weken geleden over gestemd werd, was de Unie tot haar grote spijt afwezig.