Brussel - Sport is oorlog. Dat bleek vorige week maar weer eens, toen - terwijl op datzelfde moment de oorlog uitbrak op een voetbalveld in Egypte - het Europees Parlement in Brussel zich boog over het sportbeleid van de EU. Ter discussie was een pakket van aanbevelingen, wiens auteur - een Spaanse christen-democraat en zelfverklaard voorstander van een verenigd Europa - het had aangedurfd om voor te stellen om bij internationale evenementen ‘op de shirts van de sporters niet alleen de nationale maar ook de Europese vlag af te beelden’.
‘Outrageous!’ vonden de Britse Conservatieven: ‘De EU probeert ons een kunstmatige identiteit op te leggen.’ ‘Propaganda!’ vonden hun landgenoten van de Britse Onafhankelijkheidspartij. ‘De EU was nog nooit zo impopulair. En toch wilt u uw vlag op onze sportsterren plakken in de hoop dat de mensen van u gaan houden. Maar dat zal niet gebeuren.’ Het parlement maakt zich ‘onsterfelijk belachelijk’, vond Dennis de Jong, Europees Kamerlid voor de SP, door zich in tijden van crisis te vermaken met ‘dit soort onzin’.
Het pakket, dat werd aangenomen met een grote meerderheid, telde precies honderd aanbevelingen over een breed scala aan onderwerpen van doping tot de deelname van vrouwen, van hooliganisme tot match fixing. De woordvoerder van De Jongs Europese linkse fractie had de auteur gefeliciteerd met de ‘sociale dimensie’ ervan. Het waren aanbevelingen, niet meer dan dat. Maar om elk misverstand te voorkomen had de auteur, die de bui misschien al zag hangen, in de tekst opgenomen dat het dragen van de Europese vlag ‘volkomen vrijwillig’ is en ‘ter beoordeling van de lidstaten en sportorganisaties’.
Het mocht niet baten. Vak anti-EU maakte dankbaar gebruik van dit misschien naïeve voorstel om hun kiezers angst aan te jagen, en gijzelde een debat waarvan het belang niet alleen in Egypte duidelijk is. Maar wees gerust. Studio Sport zal zondag niet openen met de Negende symfonie van Beethoven - de Europese hymne - of met beelden van kloeke voetbalspelers die een traantje wegpinken bij het aanschouwen van de wapperende blauw-gele sterrencirkel.