Wie een zeepbel ziet, kijkt naar een moment, je weet dat het zal knappen. Bij de opkomst van een zoveelste World Online-achtig bedrijf is die wetenschap er niet. Eerst is er de loze belofte en achteraf pas de uiteengespatte zeepbel. Wie preciezer naar de zeepbel kijkt, kan leren hoe de wereld er werkelijk uitziet. Dit kan deze week bij Mediamatic bij de expositie Soap Bubbles van Nienke Sybrandy. Nienke’s bellenlaboratorium ziet eruit alsof er een scheikundelokaal in een gymzaal is gebouwd. Er zijn tal van verschillende zeepbelplekken ingericht, zoals de observatievitrine waarin de geboorte en de dood van de zeepbel nauwkeurig wordt bijgehouden. Ook kun je in een bubbel schommelen en zul je glow-in-the-dark-bellen tegenkomen. Hoewel we het schommelen in een zeepbel nog niet eerder hebben meegemaakt, mochten er wat ons betreft nog wel wat vreemdere exemplaren te zien zijn.

Zo hoorden we heel speciale bellen die op vrijdag zullen worden gemaakt met de koolvergasser: zeepbellen met zwarte rook erin. Die stijgen op en spatten uiteen tegen gebouwen, grote zwarte plekken achterlatend. Deze inventieve aanpak roept wel de vraag op: wat is de zeepbel van nu? Wat maakt de expositie Soap Bubbles tot iets van nu? Het is volgens ons de potentie van lichtheid die de zeepbel als object heeft. Het laat je fantaseren over het speelse vermogen en de tijdelijkheid van de zeepbel.

De meester van de zeepbellen is Eiffel Plasterer. Hij zegt in een filmpje op YouTube paradoxaal genoeg dat je de zeepbel niet kunt beheersen. Je kunt ermee spelen, ernaar kijken, er sculpturen mee maken, ervan genieten maar uiteindelijk is de zeepbel de baas, ze krijgen altijd hun zin.

Het zou daarom verfrissend zijn als je eens iemand over een nieuwe start-up hoorde zeggen dat hij een zeepbelbedrijf begint. We gaan omhoog, we spelen ermee, we maken sculpturen, we gaan hem zo lang mogelijk heel laten, maar we weten vanaf het begin, hoeveel lijm we ook door het zeepsop mengen, dat de bel gaat knappen. Dat de zeepbel de baas is.

Soap Bubbles kan nog bezocht worden t/m 17 mei. Vanaf 19 mei is er een nieuwe expositie in Mediamatic die Dirk Vis en Willem Sjoerd van Vliet volgende week bespreken (want Lightness is ook: hoppen van onderwerp naar onderwerp).