Het thema FUTURE´S FUTURE wordt op deze manier breed uitgemeten, en de lezingenavond zal functioneren als een denktank over de prangende vraag: hoe moeten we vooruitkijken? De openingslezing zal worden gehouden door Oona Strathern (trend consultant en futuroloog, Oostenrijk), gevolgd door korte, 6-minuten durende presentaties van onder meer: Defne Ayas (directeur Witte de With Center for Contemporary Art, Rotterdam), Maria Barnas (beeldend kunstenaar en schrijver, Nederland), Hassnae Bouazza (journalist en programmamaker, Nederland), Matthijs de Bruijne (beeldend kunstenaar, Nederland), Maarten Doorman (filosoof, dichter en criticus, Amsterdam), Melissa Gronlund (redacteur Afterall en kunstcriticus, Verenigd Koninkrijk), Metahaven (Daniel van der Velden, grafisch vormgever, Nederland), Simon Rogers (nieuwsredacteur en dataredacteur The Guardian, Verenigd Koninkrijk), Timotheus Vermeulen (docent Cultural Studies and Theory, Radboud Universiteit, Nijmegen), Juha van ‘t Zelfde (co-directeur Non-fiction, Amsterdam) en vele anderen. De avond zal gemodereerd worden door Ann Demeester (directeur de Appel arts centre, Amsterdam), Hendrik Folkerts (curator Public Program, Stedelijk Museum, Amsterdam) en Margriet Schavemaker (Hoofd Collecties en Onderzoek, Stedelijk Museum, Amsterdam).

Over het thema FUTURE’S FUTURE:

Ons wereldbeeld verandert op dit moment erg snel vanwege drastische wijzigingen in de machtsverhoudingen, verschuivingen in discoursen en de rol van techniek en communicatie in het dagelijks leven. De toekomst is steeds onzekerder aan het worden, gegeven de huidige toestand van de wereld: zie de revoluties in de Arabische wereld, de opkomst van populisme en neoliberalisme in West-Europa, de verschuiving van de wereldmacht van Europa en Noord-Amerika naar Azië en Latijns-Amerika en de overheersende rol van massacommunicatiemiddelen, om maar een paar belangrijke recente ontwikkelingen te noemen. Het is niet zo eenvoudig meer om vooruit te kijken. Hoe kunnen we naar de toekomst kijken terwijl het heden zo onzeker en instabiel is? En als we onze blik op de horizon richten, wat en hoe zien we dan: een utopie of een dystopie, een zuiver speculatieve kijk of alleen maar een extrapolatie van wat er nu gaande is? En kan de toekomst in laatste instantie een productief model bieden om de eigentijdse machtsstructuren, wereldwijde verschuivingen en veranderende verhoudingen zichtbaar te maken?

Over Facing Forward: Art & Theory from a Future Perspective

Het programma van Facing Forward bestond uit een serie van lezing- en debatavonden die ieder een ander urgent thema aanstipten en samen een mogelijk toekomstscenario schetsten van de hedendaagse kunst en (kunst)theorie, waarbij innovatie modellen en strategieën voor de praktijk van vandaag worden geboden. Sprekers als Hans Belting, Iwona Blazwick, Manuel Delanda, James Elkins, Amelia Jones, Rem Koolhaas, China Miéville en Hito Steyerl gaven hun visies op de zes voorgaande thema’s: Future Tech, Future Image, Future History, Future Freedom, Future Museum en Future City. Future’s Future is de laatste avond in de lezingenreeks Facing Forward.

Locatie: Aula, Universiteit van Amsterdam (Oude Lutherse Kerk), Singel 411 (hoek Spui), Amsterdam

Tijd: 20.00 - 22.30 uur

Voertaal: Engels

Kaarten: www.facingforward.nl

[Persbericht]


De Groene Amsterdammer is mediapartner van Facing Forward.

Facing Forward _is mede mogelijk gemaakt door substantiële bijdragen van het Mondriaan Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst en SNS Reaal Fonds. _