Deze bestaat daaruit dat zij gezamenlijk journalistiek onderzoek gaan doen, in aanvulling op hun al bestaande onderzoeksjournalistiek. De resultaten van de onderzoeken kunnen worden gepubliceerd in FD, Trouw en De Groene Amsterdammer, en op de website van Investico.

Journalisten van De Groene Amsterdammer, FD, en Trouw zullen samen optrekken met de redactie van Investico, voorheen De Onderzoeksredactie. Investico is een platform voor grondig en structureel journalistiek onderzoek. Sinds de start in 2014 richten de redacteuren zich op het versterken van de democratische rechtsstaat door het voeden van het publieke debat. Niet door opgeklopte schandalen te presenteren, maar door in actuele dossiers inzichtelijk te maken hoe besluiten tot stand komen, waar de uitvoering mogelijk ontspoort en hoe de controle functioneert. Investico biedt tegenwicht, daar waar snel scoren en incidentgerichtheid in het politieke debat de democratische rechtsstaat uithollen.

Investico is een onafhankelijke stichting die opereert zonder winstoogmerk. Deze stichting wordt gefinancierd met particuliere donaties en ontvangt onder meer steun van Adessium Foundation, tevens donateur van ICIJ, het internationale journalistieke onderzoeksplatform waarin FD en Trouw afgelopen jaar samenwerkten aan de Panama Papers. Behalve met de drie vaste mediapartners zal Investico ook blijven samenwerken met ad-hoc partners, zoals regionale kranten, radio en tv.

Redacteuren van Investico onderzochten afgelopen jaren onder meer de besteding van de energiemiljarden die gemeenten en provincies vergaarden door de verkoop van de energiebedrijven, dubbele petten van hoogleraren, fraude in de sportwereld, vastgoedbeleggingen van universiteiten, de mislukkingen van ICT-projecten bij de overheid en het functioneren van het financieel toezicht. De resultaten van hun onderzoek werden gepubliceerd in De Groene Amsterdammer en diverse andere media. Investico leidt tevens onderzoeksjournalisten op, via jaarlijkse master classes die vier tot vijf maanden duren.


Voor meer informatie neem contact op met Pieter Elshout: elshout@platform-investico.nl