Feest!

Oosterhout, St. Catharinadal. Zr. Elisabeth A. Janssens viert dat zij vijftig jaar geleden in de kloosterorde van de Norbertinessen in Catharinadal is ingetreden. Dertig jaar was zij er priores en nog steeds is ze bij het bestuur betrokken. Tijdens het gouden professiejubileum werd Zr. Elisabeth benoemd tot ereburger van Oosterhout. Eerder werd zij twee maal koninklijk onderscheiden. Honderden gasten stonden drie uur in de rij om de jubilaris te feliciteren. (De nacht