New York – Plots waren op 9 september 2013 twee van de drie rijstroken afgesloten die vanaf Fort Lee toegang geven tot de George Washington Bridge, de verbinding tussen de staat New Jersey en het noorden van Manhattan. Daardoor ontstond een verkeersinfarct in Fort Lee, dat vier dagen zou aanhouden. Als reden voor de sluiting van de rijstroken werd een verkeersstudie opgegeven. Saillant: de eerste dag van sluiting viel uitgerekend samen met de eerste dag van het nieuwe schooljaar in Fort Lee.

Inmiddels is duidelijk dat de verkeersstudie verzonnen was: de sluiting was geïnstigeerd door Bridget Kelly, een hoge stafmedewerker van Chris Christie, de gouverneur van New Jersey. Kelly zette twee hoge functionarissen bij de Port Authority of New York and New Jersey – de instantie waaronder de belangrijkste luchthavens, bruggen, tunnels en havens in de regio vallen – aan tot de sluiting. Wat exact de beweegredenen van (de inmiddels ontslagen) Kelly waren, is nog onduidelijk. Het vermoeden bestaat dat de verkeerschaos in Fort Lee een represaillemaatregel was tegen ofwel de Democratische burgemeester van Fort Lee, die in 2013 Christie niet had gesteund in zijn herverkiezing, ofwel tegen een uit Fort Lee afkomstige Democratische senator die rechterlijke benoemingen van Christie zou hebben tegengehouden.

Het al snel tot ‘Bridgegate’ gedoopte schandaal houdt de Amerikaanse media enorm bezig, ook omdat Christie gezien wordt als een belangrijke Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2016. Wist Christie, zoals hij beweert, echt niets van de actie van zijn staf? Was de actie een direct gevolg van de nogal agressieve stijl die Christie erop nahoudt? Wat betekent dit voor zijn kansen op het presidentschap?

Het schandaal heeft ook geleid tot oproepen om herstructurering van de Port Authority, waarvan de ene helft van de commissarissen en bestuurders benoemd wordt door de gouverneur van New Jersey, de andere helft door die van New York. Deze geografische verdeling leidt tot verdeeldheid wanneer de twee gouverneurs, zoals nu, van verschillende partijen zijn. Zo waren het twee Republikeinse gezagsvoerders, benoemd door gouverneur Christie, die de sluiting van de rijstroken in Fort Lee op verzoek van Kelly verordonneerden. De protesten van de Democraten in de Port Authority negeerden ze.

Tot een meer algemene discussie over politieke benoemingen heeft het schandaal echter nog niet geleid. Toch zou dit geen gek idee zijn. Als Bridgegate iets heeft duidelijk gemaakt, is het wel dat de loyaliteit van door politici benoemde functionarissen niet altijd bij het publiek ligt. Dit probleem is ook zichtbaar in de Amerikaanse rechtspraak, waar men vaak aan de hand van de politieke gezindte van de zittende rechter een uitspraak kan voorspellen. En het speelt helemaal bij stafmedewerkers als Kelly, wier loyaliteit opzichtig bij hun politieke baas ligt.