Marc Reugebrink timmert flink naast de plank als hij stelt dat er in de literatuurkritiek van de afgelopen decennia nooit pogingen zouden zijn gedaan om de actualiteit van Ter Braaks werk te benadrukken. Ik en anderen hebben herhaaldelijk gewezen op de verrassende moderniteit van Ter Braaks taalfilosofie, die meer dan eens anticipeert op het poststructuralisme. Het artikel van René Zwaap wordt ernstig ontsierd door aperte onjuistheden en historische vertekeningen. Ik signaleer er slechts vier: 1. De oprichting van Forum, in de herfst van 1931, luidde het vorm- of ventdebat niet in maar volgde erop. Het debat was eind 1930 begonnen met Ter Braaks aanval op Binnendijk en bereikte in de eerste maanden van 1931 zijn hoogtepunt. 2. Marsmans uitspraak ‘Wij waren door niets zo heftig gebiologeerd als door onszelf’, doelt niet op de hele Forum-generatie maar alleen op Du Perron en hemzelf. 3. Dat elk boek van Vestdijk ‘de geest van Forum’ zou ademen, is onlangs nog doeltreffend ontkracht door E. van der Starre in zijn boek Vestdijk over Frankrijk. 4. Marsmans karakteristiek van Du Perron als een hondse en moerassige geest dateert uit 1929, ruim voor de oprichting van Forum, en kan dus bezwaarlijk gelden als een bewijs dat de medewerkers ‘binnen een mum van tijd vechtend over straat rolden’. Zoeterwoude, JAAP GOEDEGEBUURE