De ecostad staat stevig op de agenda, maar van een levensvatbaar model voor het ontwerp daarvan lijkt tot nu toe geen sprake. In de huidige modellen in agressieve marktomgevingen in landen zoals China ontbreekt het aan snelheid en flexibiliteit. Er bestaan grote tegenstellingen tussen de versnipperde en korte termijn investeringen en de integrale lange termijn visies die nodig zijn voor stedelijke duurzaamheid. Desalniettemin vormen dergelijke omgevingen ideale proeftuinen voor het ontwikkelen en testen van nieuwe ecosteden. In dit forum discussiëren Chinese en Nederlandse architecten en theoretici hierover. Een succesvolle aanpak van het scala aan problemen dat de vooruitgang van eco-planning in de weg staat, vereist een op tijd gebaseerde planningsbenadering. Bieden nieuwe organische organisatorische modellen en virtuele planningsinstrumenten, zoals evolutionaire planning, nieuwe mogelijkheden om groene steden te realiseren?

Deze avond vormt het tweede deel van het 2-delige forum Green From Scratch. Het eerste deel werd gehouden tijdens de World Expo 2010 in Shanghai, China. In dit tweede deel staan de uitdagingen voor planners bij het in praktijk brengen van hun groene ambities centraal. Aan de hand van drie Chinese case studies worden verschillende aspecten geïntroduceerd die kunnen worden bereikt met een op tijd gebaseerde planning. In een dynamisch kader van presentaties, paneldiscussies en openbaar debat, worden zowel deze case studies geïntroduceerd en kritisch beoordeeld.

Sprekers en deelnemers aan het debat zijn o.a.Winy Maas (MVRD), Paul Kroese (T?F), Wang Hui, Liu Xiaodu, Meng Yan (URBANUS), David Gianotten (OMA-HK), Egbert Stolk (TU Delft), Kistrian Koreman and Elma van Boxel (ZUS), Margot Weijnen(NGI), Martin de Jong (HIT), Charles Ding (Vanke), Wouter Vanstiphout (TU Delft, Crimson Architectural Historians), Barend Koolhaas, Su Yunsheng (Tongji Urban Planning & Design Research Institute), Alain Fouraux (Nervecorp), Deborah Hauptmann (TU Delft), Thorsten Schuetze (TU Delft), Carlos Gershenson (VUB), Yusen Chen (TNO).

Dit forum wordt georganiseerd in samenwerking met Dynamic City Foundation en International New Town Institute.

Waar en wanneer? Vrijdag 1 juli 2011
Aanvang: 19.00 uur (zaal open: 18.30 uur)
Voertaal: Engels
Locatie: Auditorium Nederlands Architectuurinstituut (Museumpark 25, Rotterdam)
Toegang: Gratis
Inschrijven via www.nai.nl/inschrijven

(Persbericht)