Ik vermoed dat GroenLinks bedoelt dat ze niet willen dat de maatregelen die er worden genomen (immigratiemaatregelen) door de regering worden uitgelegd als ‘eigenlijk willen we de islam hier in Nederland onmogelijk maken of terugdringen’.
Als dat zo is, dan is dit een motie die gaat over semantiek, of interpretatie - alweer van die vage termen.
Wanneer ik wil, om welke reden dan ook, dat de kerken sluiten en ik wens dat het katholicisme geen rol van betekenis meer gaat spelen in onze samenleving, dan kost het mij geen moeite om een wet die bijvoorbeeld bevordert dat lelijke oude kerken snel tegen de grond moeten te plaatsen onder ‘bezuinigingen’, of ‘milieu’ of ‘het scheppen van openbare ruimte’.
Kan mij wat schelen.
Wanneer je iets gedaan wilt krijgen, is het vaak politiek verstandig het daadwerkelijke doel niet te noemen. Dat is zelfs les 1 in de politiek. Wil je meer asfalt, dan staan mensen meteen op hun achterste benen. Maar zeg je dat je een plan hebt om de economie te stimuleren zodat de armsten het beter krijgen dan ze het ooit hebben gehad, en toevallig zit in dat plan meer asfalt, dan heb je veel meer kans dat het plan erdoor komt.
Natuurlijk wil Geert Wilders dat Nederland niet islamiseert en misschien heeft hij daar wel goede redenen voor, en natuurlijk heeft het CDA vanwege zijn christelijke signatuur het daar moeilijk mee - straks, als ik aan de macht kom, bijvoorbeeld, zouden zij aan de beurt kunnen komen - maar door het immigratiebeleid te plaatsen in het kader van grote bezuinigingen kunnen zij daar ook mee leven. En de VVD ook. Sterker, die houden schone handen.
En dat is ook mijn voornaamste bezwaar tegen deze idiote GroenLinks-motie. Zowel het CDA als de VVD kan nu juist altijd zeggen: wij willen de islamisering helemaal niet tegengaan, kijkt u maar naar de motie. Daar houden wij ons aan.‘ De motie legitimeert hypocrisie. Terwijl hij vermoedelijk bedoeld is om hypocrisie tegen te gaan.
Ikzelf heb gemerkt dat ik graag zou zien dat de overheid het tegengaan van islamisering op de agenda zet. In weerwil dus van de motie. Ik behoor tot die groep van mensen die om tal van redenen de islam als een gevaar voor onze democratie ziet. En als ik die democratie wil beschermen, dan kan ik niet anders dan tegen de islamisering zijn. Laat ik er voor de volledigheid bij zeggen dat ik elke religie een gevaar voor de democratie vind, al vind ik de ene religie de andere niet.
Ook ik ben onderhand doodziek van de discussie of de islam nu een religie is of een ideologie. Het maakt mij niet uit. Ik lees een heilig boek, ik lees daarover boeken en artikelen, ik kijk om me heen, en ik denk: dat moet ik niet. Ik las ooit het Communistisch Manifest, ik keek om me heen, ik dacht: wat geweldig - toen las ik daarover boeken en artikelen, keek nog eens om me heen en opeens dacht ik: dit is weerzinwekkend. Dat was wel tien jaar later. De fout om meteen te vallen voor een Communistisch Manifest wilde ik niet nog eens maken.
In mijn optiek heeft 'links’ een fout gemaakt door de islam destijds te omarmen. Links zag geen islam, maar islamieten, mensen uit Marokko en Turkije die achtergesteld waren en geen kansen leken te krijgen op de arbeidsmarkt. Ze wilden die arme mensen helpen, wat niet eens zo'n gek idee was, maar ze waren blind voor het feit dat onze immigranten gedreven werden door een conservatieve, enge, achterlijke godsdienst die zich gedroeg als een fascistoïde ideologie.
Daar had links iets aan kunnen doen, ze hadden daar een mooie linkse hobby van kunnen maken, maar dat hebben ze nagelaten door gebrek aan kennis. Nu kunnen ze niets anders meer doen dan de smeerolie leveren voor hypocriet gedrag.