Het resultaat is ernaar: Frankrijk kent een van de hoogste geboortecijfers van Europa. Maar ondertussen lijkt het land zich om de jeugd zelf een stuk minder te bekommeren. Jongeren komen moeilijk aan een baan of een woning en hun koopkracht blijft ver achter bij hun leeftijdgenoten van over de grens. Het is een probleem dat overigens ruimschoots wordt erkend. Uit een recente peiling door dagblad Le Monde bleek dat 81 procent van de Fransen meende dat het ‘moeilijk was jong te zijn in Frankrijk vandaag de dag’ en 71 procent dacht dat de positie van jongeren onder de dertig jaar verslechterd was ten opzichte van eerdere generaties.
Vooral de jeugdwerkloosheid (al jaren stabiel op twintig procent) is een bron van zorg. Als bedrijven ze al aannemen, blijven jongeren vaak jarenlang verstoken van verantwoordelijkheden. Kortlopende contracten zijn de norm. Stages zijn amper te vinden. ‘Het is zoals bij een nachtclub waar de uitsmijter je weigert met het argument dat de toegang besloten is’, zo verwoordde een jongere via Twitter zijn frustratie bij M6. Onder de titel Jong zijn in Frankrijk: Kans of beproeving? wijdde de veelbekeken jongerenzender in oktober een hele avond aan de kwestie. Het begin van de oplossing bleek uit Nederland te komen. In Frankrijk heeft ons land zijn rol als gidsland allerminst verloren en zo had M6 naar goed gebruik een cameraploeg naar Nederland gestuurd. Nu eens niet om het coffeeshopbeleid of het homohuwelijk in beeld te brengen, maar om te achterhalen hoe het kon dat de jeugdwerkloosheid er op zeven procent bleef steken.
En zo gluurde de Franse kijker even binnen op een vmbo in Woerden en vervolgens in een supermarkt in Leiden. Dankzij de niveausplitsing direct na de lagere school en de werkervaring die jongeren in allerlei baantjes opdoen, luidde de voorzichtige conclusie. En ook: het lik-op-stuk-beleid voor werkloze jongeren die hun uitkering willen behouden. ‘Iedereen lijkt het te pikken’, constateerde de presentator enigszins verbaasd.
Het is waar, in Frankrijk gaan jongeren doorgaans voor minder de straat op. Maar enkele geïsoleerde Occupiers daargelaten is het toch alweer een paar jaar geleden dat Franse jongeren verontwaardigd door de straten trokken. Hoe dat gebrek aan actiebereidheid te verklaren? Uit de peiling in Le Monde bleek dat 63 procent van de Fransen meent dat de jeugd egoïstisch is en 53 procent dat zij lui is. Zo'n getal zegt op zich niet zo heel veel. Oordeelde de filosoof Socrates 2400 jaar geleden niet al in vergelijkbare termen over de Griekse jeugd? Onthullender is het oordeel dat de Franse jeugd over zichzelf velt: zeventig procent vindt zich egoïstisch, 65 procent acht zich lui.