Parijs – ‘Moeilijk om nu twintig jaar te zijn’, zei president Macron afgelopen herfst. Ook de Franse studenten hebben het zwaar door gesloten universiteiten, krappe behuizing en het wegvallen van bijbaantjes. Ze zitten in een gedwongen isolement, maken zich zorgen om de maandelijkse huur en hebben nauwelijks geld om eten te kopen.

Hoogleraren aan de faculteit rechten van de Universiteit van Toulouse registreren stress bij hun studenten en een daling van het niveau. ‘Catastrofaal’ noemden ze de uitslag van de Zoom-tentamens van het eerste semester. De studenten hadden zich verloren in bronnenonderzoek en hun tentamens waren inhoudelijk van minder gewicht. Papers kenmerkten zich door schoolwerkstukniveau en plagiaat van Wikipedia. Ook constateerden de rechten-hoogleraren kennishiaten; tijdens de eerste lockdown is de lat lager gelegd, waardoor de rechtenstudenten nu een tekort aan basiskennis vertonen.

De studenten klagen zelf over te veel werk binnen te korte tijd en over leraren die een pdf sturen bij wijze van college. In Montpellier gingen ze de straat op met de leus ‘Les vieux sont dans la misère, les jeunes dans la galère.’ Vrij vertaald: ‘Ouderen hebben het zwaar, jongeren zitten met hun handen in het haar.’

Om aan de materiële nood tegemoet te komen biedt de Universiteit van Rennes gratis tampons nadat onderzoek uitwees dat één op de tien studenten zelf maandverband in elkaar flanst. In verschillende Franse steden bieden supermarkten de studenten voedselpakketten, en restaurants serveren, geholpen door vrijwillige koks en vaste leveranciers, een warme maaltijd voor één euro.

Met de presidentsverkiezingen van 2022 in het vooruitzicht zien politici een kans om hun electoraat onder de ‘generatie pandemie’ alvast te vergroten. Anne Hidalgo, de socialistische burgemeester van Parijs en mogelijk presidentskandidate, pleitte voor een tijdelijk basisinkomen voor jongeren onder de 25 jaar. Daar kon president Macron met zijn eerder geopperde plan voor een renteloze lening niet tegenop. Hij besloot van zijn machtspositie gebruik te maken met directe duidelijk zichtbare hulp in de nood. Wie geen beurs heeft, betaalt in de mensa niet meer dan één euro voor een driegangenmaaltijd. Bovendien hebben de studenten sinds vorige week recht op minimaal één dag onderwijs op de universiteit per week. Tot slot komt de president studenten in geestelijke nood te hulp met een cheque voor één of meer behandelingen bij een psycholoog of psychiater.