Webster stelt terecht in zijn inleiding dat we inmiddels in zekere zin allemaal freudianen zijn en dat een kritisch onderzoek naar de freudiaanse grondslagen ook een zelfonderzoek is. Toch laat hij zich gelukkig niet verleiden tot een oeverloze tocht langs alle van Freud afgeleide therapietypen en denkrichtingen.
Webster ziet de zich toch zo atheïstisch presenterende Freud in eerste instantie als een erflater van de joods-christelijke traditie en verklaart het succes van Freud dan ook uit het idee dat hij oude ideeën in nieuwe jasjes verkocht. Ook geeft Webster haarfijn aan waarom de psychoanalyse nooit meer kon worden dan een religie, omdat al vanaf de eerste geschriften (over cocaïne) tot aan de uitsluitend literair interessante droomduiding iedere wetenschappelijke controlemogelijkheid ontbrak. Scherp is Webster ook in het schetsen van de zelfgeschapen mythe rondom de messiaans denkende Freud: een geschiedenis van leugens, bedrog en machtswellust die een frappante overeenkomst vertoont met de geschiedenis van Jezus Christus.
Webster kan refereren aan een complete bibliotheek vernietigende Freud-studies en weet dan ook handenvol sappige voorbeelden bij elkaar te graaien. De volkomen vergeten en onzinnige modeziekte hysterie, waarop Freud zijn analysen baseerde. De dramatisch foute diagnose van Anna O., de beroemd geworden patiënte waarmee de psychoanalyse haar zegetocht begon. Het kale feit dat er in de praktijk van Freud nooit sprake is geweest van één genezen patiënt. De onterechte claim dat Freud de ontdekker van het onbewuste zou zijn. De uiteindelijk mislukte poging om Jung als discipel in te lijven. De wrede uitstoot van alle minder gezaghebbende critici. De tragische geschiedenis van Freuds devote dochter Anna, die bij haar eigen vader in analyse ging en daarna nooit meer dezelfde zou zijn. De totaal bezopen theorie van de neusreflexneurose, ontworpen door Freuds vriend Wilhelm Fliess, op wiens ideeën Freud zich meer dan eens beriep.
Why Freud Was Wrong is een verbijsterend boek over het misschien wel meest geslaagde geval van fraude van deze eeuw.