Frits is zo iemand als Hans, maar eigenlijk nog gevaarlijker.
Frits is zo iemand die door Chomsky vernederd is en sindsdien een hekel heeft aan mensen van buiten Europa.
Frits is zo'n vijftien jaar lang buiten Nederland geweest en dat kan je merken ook: hij kent de taal niet, noch de mensen. Frits kent alleen de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam, waar ze twintig jaar geleden nog een pension met Molukkers in de fik hebben gestoken.
Frits is een VVD'er die - en dat is zijn enige verdienste - van de VVD weer heeft gemaakt wat ze twintig jaar geleden ook was: een scheldwoord, dat stond voor bekrompendheid, onvrijheid en rechts gevaar.
Frits de lafaard! Toen hij zaterdag voor de Tros-radio werd geinterviewd door journalisten van Volkskrant, NRC, AD en Telegraaf, hing hij de liberale slijmbal uit. Hij was altijd goed behandeld door de heren journalisten, nee - hij telde zelfs vrienden onder de luizen in de pels en die hadden gemerkt dat hij eigenlijk veel aardiger en vriendelijker was dan hij wel eens overkwam. Over zijn Derde Rijk-ideeen zweeg hij, daar kwam hij in Nova mee aan, toen hij niet onder het spervuur van de journalisten stond. Derde Rijk-ideeen, dat zijn het.
Europeanen mogen wel binnen Europa verhuizen, maar verder houden wij de deur op slot. Hoe kan ik racist zijn zonder openlijk te verklaren dat ik een hekel heb aan zwarten, bruinen, nomadische joden, Marokkanen en Turken - ik heb het over Europa voor de Europeanen!
Frits - het gevaar van rechts. Het gevaar zit hem in zijn vermeende intellectualisme, waarmee hij ons telkens op een ander been probeert te zetten.
Van Janmaat is duidelijk dat zijn IQ niet boven de sterkte van zijn brilleglazen uitkomt, maar Frits wil nog wel eens een citaat in het Latijn debiteren, net als Franz Josef Strauss destijds. (Strauss heeft een keer gezegd, nadat hij een bezoek had gebracht aan Oost-Duitsland: ‘Non facit nobilem atrium plenum fumosis imaginibus’, hetgeen destijds werd vertaald met: ‘Een huiskamer vol berookte familiemaskers maakt nog geen gentleman.’ En Frits heb ik wel eens horen zeggen: ‘Si qua voles apte nubere, nube pari.’
Nu zou je zeggen dat na de weerzinwekkende uitspraken van Frits de andere grote partijen wel flink afstand zouden nemen. Maar nee hoor. Kosto zegt: ‘We doen eigenlijk al wat Frits zegt, Frits moet zich beter informeren.’ De veelgeplaagde Brinkman zegt niet veel anders: ‘Het is een groot probleem, maar in de oplossingen van de heer Bolkestein zitten, naar mijn waarnemen, toch nog iets te veel onrechtvaardige kanten.’
Het is van een slapte waar je bang van wordt.
Ach, de loop der geschiedenis valt nu wel te voorspellen: De Rara zal het huis van Frits opblazen - daar zijn wij erg tegen. Docters van Leeuwen (BVD) gaat vervolgens zeggen dat hij niets kan zeggen, maar dat er overeenkomsten zijn met de aanslag op Kosto. Dan hebben wij weer medelijden met Frits. Dan gaat Frits de verkiezingen winnen. Dan gaat hij samen regeren met het CDA. En met steun van de Centrumdemocraten zet Frits een slot op Nederland en leven we in een gevangenis.