Het blijft daarom jammer dat een groot aantal leden van de Fryske Nasjonale Partij (FNP) en Nieuw Forum, ondanks dat er in onze provincie voor veel van hun standpunten wél draagvlak is, zich juist door deze stellingname in de politieke kantlijn plaatsen.
Leeuwarden, HENDRIK SYBRANDY
Fryslân (2)
In het Nederlands dan maar, foar dyjingen dy’t it behearskjen van it Frysk net ta har erudysje rekkenje. Uit De Groene van 23 september sprak niet alleen minachting voor alles wat platteland is. Nonsens over Fries nationalisme, deterministisch gebazel en een veel-geschreeuw-maar-weinig-wol-cover halen het imago van De Groene omlaag.
Een door een insider geconstateerd onjuist onderdeel geeft reden tot twijfel over de juistheid van het geheel of zelfs de betrouwbaarheid van het hele blad.
Het plaatsen van foto’s die een onjuist tijdsbeeld verschaffen en deze niet expliciet te dateren is een kwalijke zaak. (Illustreren wij een artikel in een buitenlandse krant over verkeersproblematiek in ons land soms met een foto van de Dam met stoomtram, T-Ford en handkarren met slechts het onderschrift ‘Amsterdam’?
Dit is geen kwaliteitsjournalistiek te noemen.
Gezien het aantal taalfouten in het Fries in de gewraakte artikelen vrees ik ook voor het niet foutloos overnemen van het Fries hierboven. Want het blijkt dat De Groene-medewerkers niet eens kunnen overschrijven.
Een en ander lijkt ingegeven te zijn door een arrogante houding ten opzichte van het platteland. De remedie: hongerwinter.
Reahûs, HENK BOK