Fuchs

Waarom accepteert Joost Niemöller Rudi Fuch niet als museumdirecteur? Is een behoudende visie iets naars? Conservatief zijn vergt in mijn ogen meer moed dan het alomtegenwoordige prediken van de vooruitgang en het geloof in ‘het nieuwe’. Rudi Fuchs staat voor lankmoedigheid en ernst, Niemöller voor vluchtigheid en middelmatigheid. De journalist bewijst deze kenmerken openlijk in een hoon van machteloosheid, die hij afsluit met een laaghartige beschrijving van een bepaald lichaamsdeel van Fuchs. Heel moedig, heel moedig!
München, PETER NOUWENS