Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en worden automatisch verlengd tenzij opgezegd één maand voor het einde van de abonnementsperiode.

Tarieven per 1 april 2012
Losse nummers € 4,95
Jaarabonnement € 35,-
Studenten € 20,-
Webabonnement € 19,-
Abonnement op De Groene Amsterdammer waarbij acht exemplaren van De Gids € 167,-
Studentenabonnement op DGA en DG € 10 per maand
Webabonnement op DGA en DG € 49,50

Te verkrijgen via abonnementendegids@groene.nl

Het nulnummer is alleen voor bestaande abonnees en ligt niet in de kiosk. Op 15 april verschijnt het eerste nummer