Het is geen Servië en het is geen oorlog. Het is Nederland en de millenniumwisseling komt eraan. Minister Van Boxtel, die de millenniumbug in zijn portefeuille heeft, laat de hoofdredacteuren weten dat het hun vaderlandse opdracht is ‘het publieke vertrouwen in een veilige millenniumwisseling te bestendigen en te verzekeren’ en nodigt ze uit voor een gesprek daarover in Nieuwspoort. Met toespraken van Jan Timmer, voorzitter van het Millenniumplatform, en professor Groebel, hoogleraar mediapsychologie.¶Bij het ministerie waren ze even het verschil tussen journalistiek en voorlichting uit het oog verloren. Gelukkig kennen de hoofdredacteuren dat verschil nog wel. Luttele dagen na Van Boxtels brief valt de afgelasting in het faxmandje. ‘Ons is gebleken dat velen van u niet aanwezig kunnen zijn.’