Gaten in de Berlijnse muur

Berlijn – Verbijsterd nam de wereld ruim een maand geleden kennis van de afbraak van het laatste stuk Berlijnse Muur dat nog overeind staat. Ook al ging het maar om een segment van ruim één meter twintig uit een wand van meer dan een kilometer, gezien de verontwaardigde reacties leek het een gebeurtenis gelijk aan het opblazen van het Vrijheidsbeeld in New York.

Duizenden mensen liepen te hoop bij het gat in de Muur, de politiek was in rep en roer. Nu was het de politiek zelf die toestemming had verleend om het gat te slaan. Een project­ontwikkelaar had de opening nodig om toegang te krijgen tot een perceel waar hij luxewoningen mocht bouwen.

Op de dag dat alle partijen rond de tafel zouden gaan zitten, liet de ondernemer in alle vroegte een paar extra segmenten verwijderen. Dat was niet netjes. De man leek gespeend van elke gevoeligheid voor de historische betekenis van het bouwwerk. Dat mensen er hun leven hadden gelaten, leek voor hem geen rol te spelen.

Recente berichten maken duidelijk waar die ongevoeligheid vandaan komt. Weekblad Der Spiegel onthulde dat projectontwikkelaar Maik Uwe Hinkel vroeger voor de Stasi werkte. Een reeks getuigen herkent in hem ‘IM Jens Peter’, die in hun Stasi-dossiers opduikt als een gewetenloze verklikker. Een van die getuigen is spd-bondsdaglid Reinhold Robbe.

Hinkel ontkent ten stelligste Stasi-medewerker te zijn geweest en overlegt een oud document dat zou bewijzen dat zijn naam niet in de Stasi-dossiers voorkomt. Maar de getuigen sluiten elke twijfel uit. Robbe: ‘Onbegrijpelijk dat Hinkel zich niet tot zijn verleden bekent. Hij heeft heel veel mensen heel veel leed berokkend.’

Dat een voormalige Stasi-spion een aanslag pleegt op een monument voor de slachtoffers van het ddr-regime is onverdraaglijk voor het actiecomité dat voor het behoud van de Muur strijdt. Ze noemen het ‘een klap in het gezicht van de slachtoffers dat uitgerekend hun kwelgeest dit gedenkteken wil vernietigen’.

Hinkel behoort nu tot de meest gehate Berlijners. Niet alleen vanwege zijn gehak in de Muur maar ook omdat hij met zijn luxe bouwprojecten in hartje Berlijn bijdraagt aan het opdrijven van de huizenprijzen. En dat terwijl de partij waarvan hij lid is daar fel tegen protesteert en ook het comité ter behoud van de Muur ondersteunt.

Hinkel is lid van de Linkspartij, de erfopvolger van de eenheidspartij van de ddr. Tijd voor een stevig gesprek van kameraad tot kameraad.