Ssst! Je mag zelfs niet meer fluisteren dat je Israël als een staat voor alle burgers ziet. Israëlisch-Palestijns parlementslid Achmed Tibi draait met zijn afwijzing van de Joodse Zionistische staat regelrecht de bak in. En Israëlisch-joodse academici die voor de binationale oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict kiezen, zoals de historicus Ilan Pappe, de antropoloog Jeff Halper en andere dissidente academische elementen, kunnen beter emigreren. Dat wordt althans de situatie als het vorige week door de Knesset met 47 tegen 34 stemmen goedgekeurde wetsontwerp van de religieuze Habajit Hajehoedi-partij (Joods Thuis), de herzieningscommissie doorstaat. Het ontwerp dat een jaar gevangenisstraf belooft voor iedereen die uitspraken doet tegen het bestaan van Israël als een joodse en democratische staat, leidde tot verhitte kamerdebatten.
‘Hebben jullie je verstand verloren?’ reageerde de voorzitter van de linkse Meretz-partij Haim Oron. ‘Waar zijn jullie mee bezig? Gedachtenpolitie?’
Jamal Zahalka van de Arabische Baladpartij voorspelt dat de gevangenissen na implementatie van de wet overbevolkt raken met goedwillende gematigde Arabische intellectuelen.
‘Israël is joods en als je dat niet bevalt dan moet je vertrekken’, was het bitse advies van Ariye Eldad van de rechtse Nationale Eenheid.
Zahalka weer: ‘Dit is mijn vaderland. Ga jij maar terug naar waar je vandaan komt.’
Zvoeloen Orlev ,de ontwerper van het voorstel, noemt de kritiek demagogische censuur. Hij wijst op het incident met Azmi Bishara, een bekend Israëlisch-Palestijns criticus van de Israëlische staat en leider van de Baladpartij, die in Israël wordt verdacht van spionage voor Hezbollah tijdens de Tweede Libanon-oorlog en die naar Syrië is uitgeweken.
‘Dit verhaal leert ons dat uitspraken heel snel kunnen veranderen in daden (…)’
In een race wie de meest ondemocratische wet kan bedenken, kwam de rechtse partij Beitenu met het idee om het herdenken van de Nakba (de Palestijnse Ramp) aan Israëlische Palestijnen te verbieden, let wel, op straffe van drie jaar cel. Eerder was het Israëls minister van Buitenlandse Zaken Lieberman zelf die met het gedurfde plan kwam om het staatsburgerschap afhankelijk te stellen van een gelofte van trouw aan de ‘joodse, zionistische en democratische staat’. Maar dit ging zelfs zijn collega’s te ver en het voorstel stierf een eenzame dood.
In een situatie van groeiende polarisatie en radicalisering zou het geen kwaad kunnen om stil te staan bij de basisbeginselen van de Israëlische staat. ‘Joods’ en ‘democratisch’ in de ‘basic law’ zijn volgens de uitleg onvoorwaardelijk met elkaar verbonden. Het betekent dat alle handelingen die indruisen tegen de democratie, omdat ze niet proportioneel zijn of onnodig de rechten van anderen – waaronder vrijheid van meningsuiting en menselijke waardigheid – schaden, tegen het karakter van de Israëlische staat zijn. De conclusie ligt voor de hand. In navolging van het nieuwe wetsvoorstel behoren de ontwerpers en aanhangers daarvan na implementatie dus als eersten achter slot en grendel. De wet is een regelrechte aanval op het bestaan van de joodse en democratische staat.